DLR som SIFI

I medfør af § 308 i lov om finansiel virksomhed blev DLR Kredit A/S pr. 24. juni 2014 udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI). Finanstilsynet har den 26. juni 2017 bekræftet DLRs status som SIFI, da instituttet fortsat overskrider den indikator, der vedrører instituttets balance i pct. af BNP.

Reglerne om SIFI-bufferkrav er trådt i kraft den 1. januar 2015. SIFI-bufferkravet for DLR er fastsat til 1 pct. og vil blive gradvist indfaset i perioden 2015-2019, således at SIFI-bufferkravet i 2017 er på 0,6 pct.