DLR Kredit bakker op om regeringens tiltag for at bremse smitten med coronavirus

I DLR Kredit følger vi regeringens anbefalinger og har derfor ændret måden, vi arbejder og har organiseret os på. Vores medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, og vi opretholder den fortsatte drift af alle funktioner.

DLR Kredit behandler fortsat lånesager

Det er stadig muligt at få behandlet både låneansøgninger, låneomlægninger og øvrige henvendelser. Alle igangværende låneansøgninger vil blive håndteret, så du som kunde kan få tilbudt og udbetalt lån, samt omlagt eksisterende lån mv. Med de nuværende forhold må vi dog desværre forvente forlængede ekspeditionstider. Ved nybelåning f.eks. ved ejendomskøb eller ved byggeri er det et krav, at ejendommen skal vurderes. Finanstilsynet har udsendt midlertidige retningslinjer, så indvendig besigtigelse kan undlades ved vurderingen. Den nuværende dispensation gælder dog alene ejerboliger, herunder boliglandbrug op til 10 ha samt erhvervs- og landbrugsejendomme, der handles mellem uafhængige parter, og hvor gennemførelsen af handlen er af presserende karakter. Vi er derfor af hensyn til risikoen for smittespredning desværre nødsaget til at udsætte vurderingen af en lang række ejendomme til et senere tidspunkt. Hvorvidt en ejendom evt. kan vurderes under de nuværende forhold, vil altid være en individuel vurdering, hvor der vil blive taget størst mulig hensyn til at begrænse risikoen for smittespredning med coronavirus

Hvis dine betalingsmuligheder bliver påvirket af tiltagene mod coronavirus

Vi anbefaler, at du tager kontakt til rådgiveren i dit pengeinstitut, hvis følgerne af coronavirus påvirker din økonomi, og du får betalingsproblemer. Hvis du forventer, at du ikke kan betale den kommende terminsydelse den 31. marts 2020 og har brug for en henstandsaftale, kan du sende en mail til jurmail@dlr.dk, hvor du kort beskriver din situation. Vi vil ud fra dette vurdere, om der kan bevilges henstand. DLR er meget opmærksom på de betydelige økonomiske konsekvenser, som følgerne af coronavirus kan have for visse af vores kunder. Vi vil i den aktuelle situation se velvilligt på at bevilge midlertidig henstand til virksomheder og privatkunder, med en i øvrigt sund økonomi, der er ramt af corona-epidemiens økonomiske konsekvenser. DLR vil indtil videre ikke opkræve gebyr og beregne en reduceret morarentesats for sådanne henstandsaftaler. Vi kan som altid kontaktes på telefon og mail, hvis der er spørgsmål eller særlige forhold, vi skal drøfte.