DLR Kredit bakker op om regeringens tiltag for at bremse smitten med coronavirus

I DLR Kredit følger vi regeringens anbefalinger og har derfor ændret måden, vi arbejder og har organiseret os på. Vores medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, og vi opretholder den fortsatte drift af alle funktioner.

DLR Kredit behandler lånesager i fuldt omfang

DLR behandler i fuldt omfang låneansøgninger, låneomlægninger og øvrige henvendelser, idet der tages størst muligt hensyn til at begrænse risikoen for spredning af coronavirus. Med de nuværende forhold kan der derfor være lidt forlængede ekspeditionstider. Ved nybelåning f.eks. ved ejendomskøb, byggeri eller tillægsbelåning er det et krav, at ejendommen vurderes, hvilket som udgangspunkt forudsætter både udvendig og indvendig besigtigelse. Vi kan med en fælles indsats for at sikre nedbringelse af smitterisikoen fortsat vurdere praktisk taget alle ejendomstyper. Til understøttelse af dette har Finanstilsynet udsendt midlertidige retningslinjer, så indvendig besigtigelse kan undlades ved vurderingen af bygninger, der anvendes til beboelse, og ved handler mellem uafhængige parter, hvor gennemførelsen af handlen er af presserende karakter. Med en forudsætning om at alle parter gør en ekstra indsats for at reducere smitterisikoen mest muligt, kan vi som anført ovenfor reelt gennemføre vurdering og behandling af låneansøgninger m.v. vedrørende alle ejendomme.

Hvis dine betalingsmuligheder bliver påvirket af tiltagene mod coronavirus

Vi anbefaler, at du tager kontakt til rådgiveren i dit pengeinstitut, hvis følgerne af coronavirus påvirker din økonomi, og du får betalingsproblemer. Hvis du forventer, at du ikke kan betale den kommende terminsydelse og har brug for en henstandsaftale, kan du sende en mail til jurmail@dlr.dk, hvor du kort beskriver din situation. Vi vil ud fra dette vurdere, om der kan bevilges henstand. DLR er meget opmærksom på de betydelige økonomiske konsekvenser, som følgerne af coronavirus kan have for visse af vores kunder. Vi vil i den aktuelle situation se velvilligt på at bevilge midlertidig henstand til virksomheder og privatkunder, med en i øvrigt sund økonomi, der er ramt af corona-epidemiens økonomiske konsekvenser. DLR vil indtil videre ikke opkræve gebyr og beregne en reduceret morarentesats for sådanne henstandsaftaler. Vi kan som altid kontaktes på telefon og mail, hvis der er spørgsmål eller særlige forhold, vi skal drøfte.