Cover pool og sikkerhed

DLR KREDIT ER EN VÆSENTLIG LÅNGIVER PÅ DET DANSKE REALKREDITMARKED OG YDER PRIMÆRT LÅN TIL LANDBRUGSEJENDOMME, KONTOR- OG FORRETNINGSEJENDOMME, PRIVATE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME OG ANDELSBOLIGER.

DLRs låneportefølje udgjorde 139 mia.kr. pr. 31. december 2016.

DLR har intet selvstændigt filialnet, idet aktionærpengeinstitutterne formidler lån/kunder til DLR.

DLRs udlån er omfattet af tabsgarantier stillet af de låneformidlende pengeinstitutter, og ved tab sker der endvidere modregning i låneformidlers provision.

DLR anvender det såkaldte "specifikke balanceprincip", hvorfor den væsentligste risikofaktor alene er låntagers betalingsevne.
Læs mere herom i DLRs risikorapporter arrow3

Cover pool rapporter arrow3

Kontakt IR

Pernille Lohmann

Head of IR and Rating

33 42 08 74 - pel@dlr.dk