Dokumentation og lovgivning

DLR KREDITS VIRKSOMHED ER REGULERET AF LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHED. LOVEN FASTSÆTTER REGLER FOR ALLE FINANSIELLE INSTITUTIONER I DANMARK MED HENSYN TIL REGNSKAB, EJERSKAB, LEDELSE, KAPITALKRAV M.V.

Som udbyder af realkreditlån er DLR desuden underlagt Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt tilhørende bekendtgørelser udstedt af Erhvervsministeriet samt Finanstilsynet. Loven med tilhørende bekendtgørelser udstikker et detaljeret regelsæt for realkreditinstitutternes aktiviteter, herunder regler for værdiansættelse og låneudmåling.

Ny lovgivning om refinansieringsrisiko arrow3

Finanstilsynet fører tilsyn med alle danske realkreditinstitutter, der løbende skal rapportere om kapitaldækning, finansielle risici og kreditrisiko til Tilsynet. Finanstilsynet foretager jævnligt inspektionsbesøg i realkreditinstitutterne.

Prospekter og endelige vilkår for DLRs obligationer arrow3

Kontakt IR

Jakob Olsson

Head of Rating & IR

33 42 07 06 - jko@dlr.dk