Funding og obligationer

DLR KREDITS UDLÅN ER YDET PÅ BAGGRUND AF UDSTEDELSE OG SALG AF ENTEN SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO’ER FRA 1/1-2008) ELLER REALKREDITOBLIGATIONER (RO’ER FREM TIL ULTIMO 2007).

Obligationerne udstedes og sælges ved løbende tap-emissioner samt ved kvartalsvise refinansieringsauktioner over rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer.

Læs mere om DLRs refinansieringsauktioner her arrow3

Alle obligationer er noteret på fondsbørsen i København (Nasdaq Copenhagen). Obligationer udstedt i danske kroner er belånbare i Nationalbanken, mens obligationer udstedt i euro er belånbare i ECB. Alle obligationer opfylder bestemmelserne i CRR artikel 129 (7) på baggrund af den kvartalsvise cover pool rapportering i henhold til Label-templaten og kvalificerer dermed til en lav risikovægt.

Oversigt over DLRs obligationer på fondskodeniveau PDF/XLSX

Kuponrenter på DLRs variabelt forrentede obligationer PDF

DLRs seniorgældsudstedelser arrow3