Klageadgang

ER DU IKKE TILFREDS MED DLR KREDITS BEHANDLING AF DIN SAG, SKAL DU I FØRSTE OMGANG KONTAKTE DEN AFDELING, DER HAR BEHANDLET DIN SAG.

Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, kan du sende en klage til DLR Kredits klageansvarlige.

Klagen bedes sendt til:

DLR Kredit A/S
Klageansvarlig
Nyropsgade 21
1780  København V

Du kan også sende din klage pr-mail til: klage@dlr.dk

Kan der fortsat ikke opnås et tilfredsstillende resultat, og er der tale om et privat kundeforhold eller et erhvervsmæssigt kundeforhold, som ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold, er der mulighed for at klage over DLR Kredit til Realkreditankenævnet.

Realkreditankenævnets adresse er:

SEKRETARIATET FOR DE FINANSIELLE ANKENÆVN
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33

Realkreditankenævnets mailadresse: sek@fanke.dk

Kunder med bopæl i EU kan også benytte EU-Kommissionens onlineplatform i forbindelse med behandling af en klage. Det er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark.

Henvendelse til EU-Kommissionen online klageportal (ODR) kan ske via dette link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Kontakt