Klageadgang

En kunde, der ønsker at klage over DLR Kredits behandling af en sag, anmodes om i første omgang at kontakte den afdeling i DLR Kredit, der har behandlet sagen.

Opnås der ikke herved en tilfredsstillende løsning, og er kunden fortsat uenig i DLR Kredits sagsbehandling eller resultatet heraf, kan der skriftligt klages til DLR Kredits juridiske afdeling, som er klageansvarlig i DLR Kredit.

Klagen bedes sendt til:

DLR Kredit A/S
Juridisk Afdeling
Nyropsgade 21
1780  København V.

Kan der fortsat ikke opnås et tilfredsstillende resultat, og er der tale om et privat kundeforhold eller et erhvervsmæssigt kundeforhold, som ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold, er der mulighed for at klage over DLR Kredit til Realkreditankenævnet.

Realkreditankenævnets adresse er:

Realkreditankenævnet
Krabbesholmvej 5
2700  Brønshøj

Kontakt