Kontor- og forretningsejendomme

DLR Kredit yder lån til finansiering af kontor- og forretningsejendomme op til 70% af værdiansættelsen. Værdiansættelse foretages af DLR Kredits vurderingssagkyndige.

Ejendomskategorien omfatter ejendomme, der enten udlejes eller anvendes af ejeren til administration eller servicevirksomhed. Som eksempler på kontor- og forretningsejendomme kan nævnes kontorarealer, butikker, lagerlokaler samt restauranter og lignende spisesteder. Ejendomskategorien omfatter tillige værkstedslokaler og andre lokaler til reparation, sortering og lignende.

Vi tilbyder individuelle finansielle løsninger til alle typer investeringer i samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter.