Lån i DLR

DLR Kredit er realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug, skovbrug, dambrug, gartnerier og alle typer erhvervsejendomme samt andelsboliger og vindmøller.

DLRs lån er baseret på særligt dækkede obligationer (SDO) og ydes med 4 årlige betalingsterminer og en løbetid på op til 30 år.

Vi tilbyder fastforrentede kontantlån og obligationslån i DKK samt rentetilpasningslån i DKK og EUR. Obligationslån og rentetilpasningslån kan ydes med op til 5 års afdragsfrihed.

Kursliste

Kontaktpersoner

Vurderingssagkyndige