Personoplysninger

DLR Kredit A/S er en finansiel virksomhed, og som led i vores forretning registrerer og bruger vi personoplysninger om vores kunder. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte de personoplysninger, vi registrerer i overensstemmelse med gældende lov. Se information om behandling af personoplysninger i DLR Kredit her:

Har du spørgsmål til DLR Kredits behandling af dine personoplysninger, ønsker du indsigt eller at få rettet, slettet eller udleveret personoplysninger, kan du kontakte DLR Kredits databeskyttelsesrådgiver på persondata@dlr.dk, pr. telefon på 70100090 eller ved at skrive til:

DLR Kredit A/S
Att.: DPO
Nyropsgade 21
1780 København V

Hvis du er utilfreds med DLR Kredits behandling af dine personoplysninger, kan du klage til DLR Kredit eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk