Tilbage Tilføj et lån
Der opstod en fejl, prøv igen senere
{{fejltekst}}

Her kan du regne på, hvad et nyt lån koster. Beregningen har nogle forudsætninger. Ejendomstypen er {{valgtejendomstype.ejdkatvejl}} beliggende i {{landeMap[landekd]}}.

Beregningerne er foretaget med en skattesats på {{setup.skatpct}} % i hele lånets løbetid.

Ret forudsætninger

Beregn lån

Udbetalingsdato: {{setup.udbdt | datostr}}


Beregningerne er alene vejledende

Bidragssats og etableringsomkostningerne i beregningerne er vejledende og fastsættes individuelt i det enkelte kundeforhold og kan ændres i lånets løbetid.

Da obligationskurser og pengemarkedsrenter løbende ændrer sig, vil et evt. tilbud fra DLR Kredit afvige fra denne beregning.

Ved beregning på lån med variabel rente gælder, at fremtidige ydelser er anslået og beregnet under forudsætning af et uændret renteniveau i hele lånets løbetid ift. i dag.

I beregningerne indgår ikke tinglysningsomkostninger, omkostninger til pengeinstituttet for etablering og udbetaling af DLR-lånet, omkostninger til obligatorisk brandforsikring mv.

Beregningerne er vejledende, og størrelsen af lån, evt. indledende afdragsfrihed og vilkår for lånet tager DLR Kredit først stilling til, efter at vores vurderingssagkyndig har foretaget vurdering af ejendommen og vi har gennemført en individuel kreditvurdering.

Hvis du ønsker et konkret tilbud på DLR-lån, beder vi dig kontakte dit pengeinstitut.

Ansøgning om DLR-lån foregår via en af DLR Kredits samarbejdende pengeinstitutter, som du finder på www.dlr.dk.

Læs i øvrigt om DLR Kredits låntyper på www.dlr.dk, hvor du også finder ”Generelle lånevilkår og låntyper i DLR Kredit”.

Forudsætninger

Skatteprocent til beregninger

Hvis virksomhedsordning er skatteprocenten 22,00 %

Hvis privatkunde anvendes kommuneskattesats – gns. skatteprocent 25,60 %

Lån {{aktueltForslag + 1}}

{{edit.kurs | number:4}}
Låneoplysninger Lån 1 Lån 2 Lån 3
Detaljer
Hovedstol {{berArr[0].hovedstol | number:0}} {{berArr[0].valutako}} {{berArr[1].hovedstol | number:0}} {{berArr[1].valutako}} {{berArr[2].hovedstol | number:0}} {{berArr[2].valutako}}
Låntype {{berArr[0].laantyptxt}} {{berArr[1].laantyptxt}} {{berArr[2].laantyptxt}}
Debitorrente {{berArr[0].debitorrentesats | number:4}} % {{berArr[1].debitorrentesats | number:4}} % {{berArr[2].debitorrentesats | number:4}} %
Rentetype {{berArr[0].rntfastvartxt}} {{berArr[1].rntfastvartxt}} {{berArr[2].rntfastvartxt}}
Afdragsprincip {{berArr[0].afdrpritxt}} {{berArr[1].afdrpritxt}} {{berArr[2].afdrpritxt}}
Obligationsserie {{berArr[0].serbtgu}} {{berArr[1].serbtgu}} {{berArr[2].serbtgu}}
Kurs efter kursskæring {{berArr[0].valgtkurs | number:4}} {{berArr[1].valgtkurs | number:4}} {{berArr[2].valgtkurs | number:4}}
Løbetid {{berArr[0].rstlobaar | number:0}} {{berArr[1].rstlobaar | number:0}} {{berArr[2].rstlobaar | number:0}}
Antal terminer {{berArr[0].restloeb}} {{berArr[1].restloeb}} {{berArr[2].restloeb}}
Provenu {{berArr[0].onsketprovenue | dkk}} {{berArr[1].onsketprovenue | dkk}} {{berArr[2].onsketprovenue | dkk}}
Det samlede kreditbeløb (provenu) {{berArr[0].provenue | dkk}} {{berArr[1].provenue | dkk}} {{berArr[2].provenue | dkk}}
Kontantrestgæld {{berArr[0].konrstgae | dkk}} {{berArr[1].konrstgae | dkk}} {{berArr[2].konrstgae | dkk}}
Obligationsrestgæld {{berArr[0].oblrstgae | dkk}} {{berArr[1].oblrstgae | dkk}} {{berArr[2].oblrstgae | dkk}}
Kursværdi {{berArr[0].kursvrdi | dkk}} {{berArr[1].kursvrdi | dkk}} {{berArr[2].kursvrdi | dkk}}
Bidragprocent {{berArr[0].admpraesa | number:4}} % {{berArr[1].admpraesa | number:4}} % {{berArr[2].admpraesa | number:4}} %
ÅOP før {{skatEllerTilskud}} (ekskl. brandpolice) {{berArr[0].effdebrt | number:2}} % {{berArr[1].effdebrt | number:2}} % {{berArr[2].effdebrt | number:2}} %
Omkostninger
Stiftelsesprovision {{berArr[0].indskud | dkk}} {{berArr[1].indskud | dkk}} {{berArr[2].indskud | dkk}}
Kurtage {{berArr[0].kurtage | dkk}} {{berArr[1].kurtage | dkk}} {{berArr[2].kurtage | dkk}}
Lånesagsgebyr {{berArr[0].vugebyr | dkk}} {{berArr[1].vugebyr | dkk}} {{berArr[2].vugebyr | dkk}}
Tinglysningsgebyr {{berArr[0].tinglgeb | dkk}} {{berArr[1].tinglgeb | dkk}} {{berArr[2].tinglgeb | dkk}}
Tinglysningsafgift {{berArr[0].stempomk | dkk}} {{berArr[1].stempomk | dkk}} {{berArr[2].stempomk | dkk}}
Kurstab {{berArr[0].kurstabbelobialt | dkk}} {{berArr[1].kurstabbelobialt | dkk}} {{berArr[2].kurstabbelobialt | dkk}}
Renter {{berArr[0].rentebeloebialt | dkk}} {{berArr[1].rentebeloebialt | dkk}} {{berArr[2].rentebeloebialt | dkk}}
Bidrag {{berArr[0].bidragbelobialt | dkk}} {{berArr[1].bidragbelobialt | dkk}} {{berArr[2].bidragbelobialt | dkk}}
Omkostninger ialt - dog ekskl. gebyr til pengeinstitut {{berArr[0].betaltomkialt | dkk}} {{berArr[1].betaltomkialt | dkk}} {{berArr[2].betaltomkialt | dkk}}
Det samlede beløb, som skal betales {{berArr[0].betaltbelobialt | dkk}} {{berArr[1].betaltbelobialt | dkk}} {{berArr[2].betaltbelobialt | dkk}}
Nøgletal
Ydelse før {{skatEllerTilskud}} - første hele år {{berArr[0].bruydlord1AAR | dkk}} {{berArr[1].bruydlord1AAR | dkk}} {{berArr[2].bruydlord1AAR | dkk}}
Første års månedlige ydelse {{berArr[0].bruydlmdr1AAR | dkk}} {{berArr[1].bruydlmdr1AAR | dkk}} {{berArr[2].bruydlmdr1AAR | dkk}}
Nutidsværdi før {{skatEllerTilskud}} (Kalk.rente {{berArr[0].effdebrt | number:2}} %) {{berArr[0].nutivrdi | dkk}} {{berArr[1].nutivrdi | dkk}} {{berArr[2].nutivrdi | dkk}}
Nutidsværdi efter {{skatEllerTilskud}} (Kalk.rente {{berArr[0].efrtskat | number:2}} %) {{berArr[0].nutiskat | dkk}} {{berArr[1].nutiskat | dkk}} {{berArr[2].nutiskat | dkk}}
ÅOP efter {{skatEllerTilskud}} (ekskl. brandpolice/gebyr til pengeinstitut) {{berArr[0].efrtskat | number:2}} % {{berArr[1].efrtskat | number:2}} % {{berArr[2].efrtskat | number:2}} %
Ydelse efter {{skatEllerTilskud}} - første hele år {{berArr[0].netydlord1AAR | dkk}} {{berArr[1].netydlord1AAR | dkk}} {{berArr[2].netydlord1AAR | dkk}}
Ydelse før {{skatEllerTilskud}} Lån 1 Lån 2 Lån 3
Ydelse før {{skatEllerTilskud}}
ÅrVis pr termin Ydelse Ydelse Ydelse
{{startAar + $index}} {{berArr[0].detalje[$index].ydelse | blb}} {{berArr[1].detalje[$index].ydelse | blb}} {{berArr[2].detalje[$index].ydelse | blb}}
TerminVis forløb pr år Ydelse Ydelse Ydelse
{{beregnTermin($index) | date:'dd-MM-yyyy'}} {{berArr[0].terminstal[$index].ydelse | blb}} {{berArr[1].terminstal[$index].ydelse | blb}} {{berArr[2].terminstal[$index].ydelse | blb}}
Spec. ydelse før {{skatEllerTilskud}} Lån 1 Lån 2 Lån 3
Spec. ydelse før {{skatEllerTilskud}}
ÅrVis forløb pr termin Rente/bidrag Afdrag Rente/bidrag Afdrag Rente/bidrag Afdrag
{{startAar + $index}} {{berArr[0].detalje[$index].brtrnt | blb}} {{berArr[0].detalje[$index].afdrag | blb}} {{berArr[1].detalje[$index].brtrnt | blb}} {{berArr[1].detalje[$index].afdrag | blb}} {{berArr[2].detalje[$index].brtrnt | blb}} {{berArr[2].detalje[$index].afdrag | blb}}
TerminVis forløb pr år Rente/bidrag Afdrag Rente/bidrag Afdrag Rente/bidrag Afdrag
{{beregnTermin($index) | date:'dd-MM-yyyy'}} {{berArr[0].terminstal[$index].brtrnt | blb}} {{berArr[0].terminstal[$index].afdrag | blb}} {{berArr[1].terminstal[$index].brtrnt | blb}} {{berArr[1].terminstal[$index].afdrag | blb}} {{berArr[2].terminstal[$index].brtrnt | blb}} {{berArr[2].terminstal[$index].afdrag | blb}}
Ydelse efter {{skatEllerTilskud}} Lån 1 Lån 2 Lån 3
Ydelse efter {{skatEllerTilskud}}
ÅrVis forløb pr termin Ydelse Ydelse Ydelse
{{startAar + $index}} {{berArr[0].detalje[$index].nettoydl | blb}} {{berArr[1].detalje[$index].nettoydl | blb}} {{berArr[2].detalje[$index].nettoydl | blb}}
TerminVis forløb pr år Ydelse Ydelse Ydelse
{{beregnTermin($index) | date:'dd-MM-yyyy'}} {{berArr[0].terminstal[$index].nettoydl | blb}} {{berArr[1].terminstal[$index].nettoydl | blb}} {{berArr[2].terminstal[$index].nettoydl | blb}}
Restgældsforløb Lån 1 Lån 2 Lån 3
Restgældsforløb
ÅrVis forløb pr termin Restgæld Restgæld Restgæld
{{startAar + $index}} {{berArr[0].detalje[$index].restgld | blb}} {{berArr[1].detalje[$index].restgld | blb}} {{berArr[2].detalje[$index].restgld | blb}}
TerminVis forløb pr år Restgæld Restgæld Restgæld
{{beregnTermin($index) | date:'dd-MM-yyyy'}} {{berArr[0].terminstal[$index].restgld | blb}} {{berArr[1].terminstal[$index].restgld | blb}} {{berArr[2].terminstal[$index].restgld | blb}}