DLRs rentetilpasningsauktioner

DLR Kredit afholder auktioner over rentetilpasningsobligationer i henholdsvis februar, august og november i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån (RT-lån) primo april, primo oktober og primo januar. I maj afholdes auktioner over variabelt forrentede obligationer i forbindelse med refinansiering af RT-Kort lån primo juli.

Rentetriggere

Særligt dækkede obligationer, der har en kortere løbetid end de bagvedliggende lån, er omfattet af lov om regulering af refinansieringsrisiko. Ved fejlet refinansiering kan løbetiden på obligationerne forlænges med 1 år ad gangen. Obligationer med en løbetid på op til 2 år kan derudover forlænges, hvis renten stiger mere end 5 procentpoint fra sidste refinansiering. DLR har med baggrund i de seneste refinansieringer fastsat følgende rentetriggere:

ISIN Navn Effektiv rente ved seneste rentetilpasing Rentetrigger baseret på effektiv rente ved seneste rentetilpasing
DK00063467051% jan B 2020 IT-1 (DKK)-0,35%4,65%
DK00063469781% jan B 2020 IT-1 (EUR)-0,24%4,76%
DK00063435201% jan B 2020 IT-2* (DKK)-0,21%4,79%
DK00063474301% apr B 2020 IT-1 (DKK)-0,42%4,58%
DK00063475131% apr B 2020 IT-2* (DKK)-0,20%4,80%

* Rentetriggeren er baseret på den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere


Auktion august 2019

Auktion over rentetilpasningsobligationer - vilkår og mængder arrow3

Auktion maj 2019

Auktion over RT-Kort obligationer arrow3

Auktion februar 2019

Fastsættelse af rentetrigger arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer - foreløbige mængder arrow3

Auktion november/december 2018

Resultat af december refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

December refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Refinansiering pr. 1. januar 2019 arrow3

Auktion august 2018

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion maj 2018

Auktion over RT-Kort obligationer arrow3

Auktion februar 2018

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer - foreløbige mængder arrow3

Auktion november/december 2017

Resultat af december refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

December refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Resultat af november refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Refinansiering pr. 1. januar 2018 arrow3

Auktion august 2017

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion februar 2017

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer - foreløbige mængder arrow3

Auktion november/december 2016

Fastsættelse af rentetrigger arrow3

Resultat af december refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Resultat af november refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion august 2016

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion maj 2016

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK arrow3

Auktion over RT-Kort obligationer arrow3

Auktion februar 2016

Fastsættelse af rentetrigger arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion november/december 2015

Fastsættelse af rentetrigger arrow3

Resultat af december refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Resultat af november refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Foreløbigt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion september 2015

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion marts 2015

Kontantlånsrenter i DKK og EUR arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion november/december 2014

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK og EUR arrow3

Tidspunkter for auktioner i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion september 2014

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion marts 2014

Kontantlånsrenter i DKK og EUR arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i EUR arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion november/december 2013

Resultat af december refinansieringsauktioner i EUR arrow3

Resultat af december refinansieringsauktioner i DKK arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer december i DKK og EUR arrow3

Kontantlånsrenter november i EUR arrow3

Kontantlånsrenter november i DKK arrow3

Resultat af november refinansieringsauktioner i EUR arrow3

Resultat af november refinansieringsauktioner i DKK arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion september 2013

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer arrow3

Auktion marts 2013

Resultat af refinansieringsauktioner i EUR arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion december 2012

Kontantlånsrenter i DKK og EUR arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i EUR arrow3

Resultat af refinansieringsauktioner i DKK arrow3

Endeligt udbud af rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion over rentetilpasningsobligationer i DKK og EUR arrow3

Auktion september 2012

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Auktion marts 2012

Resultat af refinansieringsauktioner arrow3

Kontakt IR

Pernille Lohmann

Direktør

Head of IR and Rating

33 42 08 74 - pel@dlr.dk