Samfundsansvar (CSR)

DLR Kredit har finansieret dansk landbrug siden 1960, hvor vi blev etableret som Dansk Landbrugs Realkreditfond. Vi har derfor en helt særlig indsigt i og tilknytning til dansk landbrug, som vi har finansieret i både medgang og modgang i snart 60 år.

I dag er vores forretning udvidet til også at dække finansiering af erhvervsejendomme i bred forstand. Det har vi gjort siden 2001, og erhvervsfinansiering udgør en stadig større del af vores samlede udlån, som ved udgangen af 2018 fordelte sig med 60 pct. på landbrug, 34 pct. på erhverv og 6 pct. på ejerbolig/boliglandbrug.

Finansiering af både landbrugs- og erhvervsejendomme sker i tæt samarbejde med en lang række landsdækkende og lokale pengeinstitutter. Det sikrer en tæt relation til kunder.

DLR Kredit er som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI-institut) bevidst om realkreditfinansieringens betydning i samfundet og opererer som ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med både lovgivningens krav og vores forretningsmæssige målsætninger.

Vi tilstræber i alle henseender at drive en ansvarlig forretning i overensstemmelse med vores værdigrundlag og under hensyntagen til DLR Kredits interessenter, der omfatter låntagere, obligationsinvestorer, aktionærer, låneformidlere, myndigheder, medarbejdere og det omkringværende samfund.

Det samfundsmæssige ansvar udøves som en naturlig del af virksomhedens udlåns- og samarbejdspolitikker. Der er ikke med baggrund i DLR Kredits forretningsmæssige aktiviteter implementeret specifikke politikker vedrørende respekt for menneskerettigheder eller vedrørende reduktion af klimapåvirkningen som følge af virksomhedens aktivitet.

DLRs rapport om samfundsansvar (CSR) arrow3

DLR støtter