Samfundsansvar (CSR)

I DLR påtager vi os et socialt ansvar over for vores samarbejdspartnere og over for det samfund, der omgiver os. DLR har i sit sociale ansvar særligt fokus på aktionærer, låntagere, medarbejdere og miljøet.

DLRs samfundsmæssige ansvar udøves som en naturlig del af virksomhedens udlåns- og samarbejdspolitikker.

Det er DLRs vurdering, at vi i 2017 har opnået tilfredsstillende resultater, der tager hensyn til vores samarbejdsrelationer, og i 2018 vil arbejdet fortsætte på et uændret niveau.

Som realkreditinstitut er det DLRs opgave at yde lån mod pant i fast ejendom. Vi tilbyder lån i jordbrugs- og byerhvervsejendomme. DLRs lån bliver formidlet i samarbejde med lokale- og regionale pengeinstitutter.

Vi er bevidste om, at realkreditfinansieringen har stor betydning for erhvervslivet i Danmark. Det er derfor vores opgave at operere som ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med lovgivningens krav og i overensstemmelse med vores forretningsmæssige målsætninger.

Vi tilstræber, at DLRs daglige drift i alle henseender er en ansvarlig forretning, der er i overensstemmelse med vores værdier, og at der er fokus på hensynet til aktionærer, låneformidlere, låntagere og medarbejdere.

DLRs rapport om samfundsansvar (CSR) arrow3

DLR støtter