Danish
Offentliggjort: 2024-05-23 13:59:06 CEST
DLR Kredit A/S
Prospekter/prospekt medd.

DLR Kredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt

DLR Kredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til DLR Kredits Basisprospekt dateret 23. august 2023.

Basisprospektet med tillæg er tilgængeligt på dlr.dk/investor.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefjurist Lars K. Madsen, telefon 33 42 07 47.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/STillgs nr. 1 maj 2024 til DLRs basisprospekt august 2023 .pdf