Danish
Offentliggjort: 2022-08-09 09:24:34 CEST
DLR Kredit A/S
Prospekter/prospekt medd.

DLR Kredit A/S offentliggør basisprospekt for Debt Issuance Programme

DLR Kredit A/S har fået godkendt basisprospekt for Debt Issuance Programme.

DLR Kredit A/S kan udstede Senior Non-Preferred Notes (SNP), Subordinated Notes (Tier 2 Capital) og Capital Notes (Additional Tier 1 Capital) under DLR Kredits DKK 10 mia. Debt Issuance Programme dateret 9. august 2022. Prospektet vil være tilgængeligt på www.dlr.dk 

Spørgsmål vedrørende prospektet kan rettes til chefjurist Lars K. Madsen på lf. 33. 42 07 47.
DLR - Basis Prospectus for Debt Issuance Programme 2022.pdf