Hop til indhold

Afdelingschef for Låneadministrationen

Kan du holde styr på realkreditlån for 160 mia. kr.?

Du ved, hvordan realkredit hænger sammen helt ned i detaljen – man kan vel sige, at din viden ligger på rygraden!

Du har i dag succes som erfaren leder, og du kender dig selv godt og ved, hvad du står for både fagligt og personligt. Dit værdimæssige fundament er godt forankret i din ledelsesstil.

Når du allerede nu læser videre, så kan du være den, vi søger som ny leder for vores dygtige kolleger i Låneadministrationen i DLR. Her er en unik mulighed for at overtage en yderst kompetent afdeling, idet vores nuværende afdelingschef går på pension i 2021.

DLR som arbejdsplads

Når du arbejder i DLR, bliver du en del af en virksomhed med et højt fagligt niveau og dygtige kolleger. Vi har fokus på samarbejde – både med hinanden og vores samarbejdspartnere. Vores omgangstone er uformel, og kulturen er præget af respekt og hjælpsomhed. Organisationen har en overskuelig størrelse, og der er kort fra ide til handling!

Om jobbet

Som afdelingschef for Låneadministrationen vil dine primære succeskriterier være at:

  • Lede og udvikle medarbejderne samt sikre det gode samarbejde i afdelingen og med den øvrige organisation
  • Sikre driften i Låneadministrationen og overholdelse af afdelingens mange deadlines, så der fortsat leveres høj kvalitet
  • Sikre en fortsat digitalisering og effektivisering af arbejdsgange samt videreudvikle de it-systemer, der anvendes i afdelingen

Låneadministrationen er et vigtigt omdrejningspunkt både internt i organisationen og for vores samarbejdende pengeinstitutter.

Din nye afdeling

Låneadministrationen består af 15 medarbejdere fordelt på 3 teams, som håndterer Udbetaling af lån, Indfrielse af lån og Administration af lån. Medarbejderne behandler lånesager, fra lånetilbuddet er afgivet og til indfrielse eller udamortisering.

Alle tre teams besidder stor faglighed, og arbejdsformen er selvstyrende teams.

På kort sigt forestiller vi os, at du primært arbejder operationelt for at opbygge et solidt fagligt kendskab til opgaverne i afdelingen og huset i øvrigt. Sideløbende giver det sig selv, at du og medarbejderne lærer hinanden bedre at kende. På den lidt længere bane vil ledelse fylde mere og det sammen med, at du initierer og driver den digitale udvikling i afdelingen. Du vil desuden nogle gange om året undervise vores kollegaer i pengeinstitutterne.

Vores fire værdier samarbejde, faglighed, ordentlighed og handlingsorienteret sætter retningen for, hvordan vi agerer over for hinanden og verden omkring os.

Din profil

Du har først og fremmest en solid ledelseserfaring kombineret med en stor forståelse for sammenhænge i et realkreditinstitut. Som leder er du faglig kompetent indenfor området, synlig, åben, troværdig og involverende. Du holder hovedet koldt og bevarer overblikket i travle perioder for dermed sikre, at afdelingen overholder alle deadlines. Med dine stærke kommunikative evner formår du at etablere tillid og samarbejde – både i din egen enhed, på tværs af organisationen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Kort sagt er følgende væsentligt

  • Ledererfaring fra en stilling i den finansielle sektor
  • Du er skarp på den faglige del omkring realkredit
  • Du kan sige ja til de personlige egenskaber, der er beskrevet her

Tiltrædelse

Det vigtigste for os er at finde den rigtige kandidat, og derfor er vi fleksible i forhold til, hvornår du kan starte i det nye job

DLR Kredit har bestemt også noget til dig

Vi har en arbejdsplads med rigtig gode kollegaer. Samtidig er DLR inde i en løbende udviklingsproces, hvilket betyder, at du har muligheden for at være med til at præge arbejdet i en mindre organisation. Ansættelsesvilkårene følger overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Vi forsøger at opnå den sammenhængskraft, der giver en god arbejdsplads på trods af corona.

Hvis du er interesseret

Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Anne Vig Thomasen fra Advised by snarest muligt på tlf. 21 42 70 65.

Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt, og DLR Kredit bliver ikke informeret om din identitet uden din forudgående accept. Der interviewes løbende.

Om os

DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til erhverv og landbrug. Vi er ejet af 50 pengeinstitutter. På vores kontor, tæt ved Vesterport Station i København, er vi ca. 220 medarbejdere. Vi har desuden tilknyttet ca. 55 vurderingssagkyndige med base rundt i landet.