Hop til indhold

Modeludvikler til udvikling og implementering af IRB-modeller

Ønsker du dig et job, hvor du både kan fordybe dig fagligt og spille en vigtig rolle for forretningen?
Vi leder efter en kollega, som brænder for at udvikle statistiske kreditrisikomodeller til brug for kapital- og forretningsmæssig styring.

Vi tilbyder

Din hverdag vil primært bestå af at arbejde med statistiske modeller, der er et vigtigt element i DLR Kredits kreditbeslutninger og risikostyring.

Du arbejder med udviklingsprojekter og får en bred indsigt i, hvordan et avanceret IRB-institut arbejder med modeludvikling. Mere konkret skal du arbejde med at:

 • videreudvikle eksisterende IRB-modeller
 • udvikle og implementere nye IRB-modeller
 • overvåge og validere modellerne
 • udarbejde model- og datadokumentation
 • implementere nye myndighedskrav – herunder f.eks. EBA-krav
 • bidrage til processen, når modeller skal godkendes af myndigheder

”Som modeludvikler arbejder du med statistiske modeller, som er vigtige i vores forretning. Du tilrettelægger dit arbejde i tæt samarbejde med dine kolleger, men dine egne gode ideer kan i høj grad påvirke vores fremtidige modelarbejde.” – Anette Rom, Leder for Model- og Datainnovation

DLRs mål er at yde den allerbedste service til vores kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Samarbejde, ordentlighed og det at handle på udfordringerne er stærke værdier i vores organisation. Vi mener selv, at noget af det, der gør DLR til en fantastisk arbejdsplads og bidrager til en unik kultur, er vores fagligt kompetente og engagerede medarbejdere.

Om Model- og Datainnovation

I Model- og Datainnovation er vi 26 kolleger, der arbejder med komplekse modeller, dataanalyser og ledelsesrapportering.

Du bliver en del af modeludviklingsteamet sammen med fem skarpe modeludviklere. I teamet arbejder vi tæt sammen med vores kolleger i Udlån, Data Management og IT, ligesom vi leverer analyser og rapporter til både direktionen og bestyrelse.

Du kan bidrage med:

 • Erfaring fra en lignende stilling med modeludvikling fra en finansiel virksomhed
 • Relevant uddannelsesbaggrund som cand.scient.oecon, cand.polit., cand.merc. (mat) eller lignende, hvor statistiske fag har udgjort en vigtig del af dit studie
 • En veludbygget statistisk værktøjskasse, gode analytiske evner og en stærk tal- og beregningsmæssig forståelse
 • Erfaring med programmering i SAS og/eller R og eventuelt Python
 • Nysgerrighed og lyst til at sætte dig ind i nye forretningsområder og ny regulering
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner

”Du skal have en god analytisk sans, så du kan analysere data og finde sammenhænge, der har betydning for kundernes adfærd. Og så er det vigtigt, at du har en vis forretningsforståelse.” – Anette Rom

Er du interesseret?

Lønnen fastsættes efter kvalifikationer og ansættelsesvilkårene følger overenskomsten mellem FA og Finansforbundet.

Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at kontakte Anne Vig Thomasen, Advised by, på tlf. 21 42 70 65 eller mail avi@advisedby.dk.

Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt, og DLR bliver ikke informeret om din identitet uden din forudgående accept. Der interviewes løbende, og vi forventer tiltrædelse snarest muligt, men er villige til at vente på den rigtige medarbejder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om os

DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhverv. Vi er ejet af 46 pengeinstitutter. DLR er udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut og er den femte største selvstændige udlånsvirksomhed i Danmark med et realkreditudlån på 180 mia. kr.

På vores kontor tæt på Vesterport Station i København er vi ca. 240 medarbejdere. Vi har desuden tilknyttet ca. 55 vurderingssagkyndige med base rundt i landet.