Hop til indhold

Skarp på obligationer? Vi søger en analytiker til Fonds og Funding

Vi søger en dedikeret analytiker til Fonds og Funding i DLR Kredit. Afdelingen varetager alle fonds- og fundingopgaver, med omdrejningspunkt i realkreditobligationsmarkedet, som DLR som udsteder er en aktiv deltager i.

Om jobbet

Du får en varieret hverdag, hvor du følger markedsudviklingen, udarbejder fondsregnskab og P/L til brug for ledelsesrapportering og medvirker til afbalancering af DLRs portefølje i overensstemmelse med investeringsstrategien. Herudover vil du hjælpe os med at analysere, optimere og automatisere vores processer på fondsområdet, og du deltager også i relevante eksterne sammenhænge som DLRs repræsentant på markedsområdet.

Dine opgaver er blandt andet

 • Optimering og automatisering af processer og dataflow på fondsområdet
 • Fondsregnskab og heraf opgørelse/budgettering af P/L.
 • Opgørelse af diverse beholdningsrisici (renterisiko, kreditspændsrisiko etc.)
 • Afbalancering af renterisiko og likviditetsstyring
 • Diverse makrostresstests
 • Ledelsesrapportering
 • Implementering af kommende regulering på fondsområdet
 • Fondshandler og refinansieringsauktioner
 • Notering af obligationer og kapitaludstedelser
 • Tværfaglige opgaver

Du arbejder også med notering af obligationer og på sigt med kapitaludstedelser, ligesom der vil være en række tværfaglige opgaver, som medfører løbende samarbejde med andre afdelinger i DLR.

Om afdelingen

I Fonds og Funding kommer du til at arbejde sammen med to erfarne kolleger og refererer til fondschefen. Vi arbejder sammen som et hold, deler vores viden og ekspertise og støtter hinanden i vores arbejde. Vi har en åben og uformel omgangstone, hvor alle er værdsatte og respekterede, og hvor vi føler os inspirerede og engagerede i bestræbelserne på at nå fælles mål.

DLR er kendetegnet ved en flad struktur, og som en del af Fonds- og Funding-teamet bliver du inddraget i dialogen tæt på beslutningstagerne. Samarbejde, ordentlighed og det at handle på udfordringerne er stærke værdier i vores organisation.

Du bidrager med

Du har interesse for de finansielle markeder, især obligationsmarkedet, og det vil være en fordel, hvis du har viden om regulering på området, f.eks. FRTB, CRR mv.

Du har

 • En relevant længerevarende uddannelse som f.eks. cand.merc.fir eller cand.polit.
 • Stærke analytiske og tekniske færdigheder
 • En proaktiv tilgang til problemløsning og implementering af regulatoriske krav

Du er nyuddannet eller har måske et par års erfaring.

Er du interesseret?

Ansættelsesvilkårene følger overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Løn efter kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Anne Vig Thomasen fra Advised by på +45 21 42 70 65 eller på avi@advisedby.dk

Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt, og DLR Kredit bliver ikke informeret om din identitet uden din forudgående accept. Ansættelsesprocessen starter op i uge 33/34 (medio august). Herefter interviewes løbende. Vi forventer tiltrædelse snarest muligt, men er villige til at vente på den rigtige medarbejder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om os

DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til landbrug og erhverv. Vi er ejet af 42 pengeinstitutter. DLR er udpeget som et systemisk vigtigt finansielt institut og er den femte største selvstændige udlånsvirksomhed i Danmark med et realkreditudlån på mere end 180 mia. kr.

På vores kontor tæt på Vesterport Station i København er vi ca. 220 medarbejdere. Vi har desuden tilknyttet 44 vurderingssagkyndige med base rundt i landet.