Hop til indhold

Vurderingssagkyndig til landbrugsejendomme og boliglandbrug – Midt- og Østsjælland!

Er du selvstændig landmand og bosiddende i Midt- eller Østsjælland? Har du interesse for værdiansættelse af landbrugsejendomme og nedlagte landbrug?

Hvis du i forvejen trives med at arbejde ud fra din egen hjemmeadresse, men godt kunne tænke dig at supplere med et mere udadvendt job, så er du velkommen til at søge jobbet som vurderingssagkyndig hos os i DLR.

DLR Kredit er en arbejdsplads i udvikling. Vi er stadig en mindre organisation, hvilket bety-der, at der ikke er langt til råd og vejledning. Du vil altid kunne hente hjælp hos andre vur-deringssagkyndige og hos DLRs landbrugsrådgivere.

Kulturen er præget af fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Samarbejde, ordentlighed og det at handle på udfordringerne er stærke værdier i vores organisation. Vi har en god og åben dialog med vores samarbejdende pengeinstitutter, og målet er altid, at vi leverer høj kvalitet og kompetent vejledning.

Om jobbet

Det er en forudsætning for at søge jobbet, at du er selvstændig landmand bosiddende området.

Du vil blive en del af et kompetent korps af vurderingssagkyndige med reference til Landbrugschefen.

Arbejdsomfanget vil svare til 2/3 fuldtidsstilling. Mængden af arbejdsopgaver er svingen-de over året, afhængigt af omfanget af ejendomshandler, investeringslysten på de enkel-te ejendomme, låneomlægninger mm.

Du vil i vurderingsarbejdet have en tæt dialog med kunderne, medarbejderne i vores samarbejdende pengeinstitutter, dine kollegaer i samme job som dig samt ikke mindst landbrugsrådgiverne. Sidstnævnte bruger dine vurderingsrapporter til det videre arbejde med tilbud og långivning.

Gensidig tillid og en stor portion ansvar følger naturligt jobbet.

Vi forestiller os, at du

  • er vant til at arbejde selvstændigt og evner at prioritere opgaverne i det daglige
  • har en relevant landbrugsuddannelse
  • har forståelse for det at være selvstændig erhvervsdrivende med baggrund i din egen erfaring
  • er vant til at holde dig til sagen og skabe fremdrift på en empatisk facon, så kunden føler sig godt behandlet
  • er tillidsvækkende og god til at skabe relationer både i lokalområdet og hos pengeinstitutterne
  • kan holde hovedet koldt og humøret højt
  • aktivt selv søger viden og er i stand til at skabe gode dialoger.

Dine personlige egenskaber er væsentlige, idet vi vil være sikre på, at du falder godt til i DLR Kredit.

Vi tilrettelægger et introduktionsprogram for dig hen over de første måneder, så du får den indsigt, der skal til for at få succes i jobbet.

Hvis du er interesseret

Er du interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Landbrugschef Steen Pedersen på tlf. 33 42 08 11 eller mobil 21 48 76 21.

Tiltrædelse 1. januar 2021. Vi holder løbende samtaler.

Om os

DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til erhverv og landbrug. Vi er ejet af 50 pengeinstitutter. På vores kontor, tæt ved Vesterport Station i København, er vi ca. 200 medarbejdere. Vi har desuden tilknyttet 50 vurderingssagkyndige med base rundt i landet.