ECBC Covered Bond Label

DLR KREDITS SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OPFYLDER KRAVENE TIL ECBC’S (EUROPEAN COVERED BOND COUNCIL) DEFINITION AF SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER.

DLRs særligt dækkede obligationer (SDO) er omfattet af ECBCs Covered Bond Label, som trådte i kraft 1. januar 2013. DLR har dermed forpligtet sig til at offentliggøre cover pool data for instituttets kapital- og udlånsforhold ud fra principperne i den Harmoniserede Transparensskabelon (HTT) samt til løbende at opdatere obligationsdata på coveredbondlabel.com

Cover pool data for begge DLRs kapitalcentre kan downloades her fra siden og opdateres kvartalsvis.

Cover pool rapporter arrow3

På Label websiden www.coveredbondlabel.com kan der læses mere om ECBCs label-initiativ, og her findes information om alle de omfattede udstedere og obligationer.

Hvis du vil vide mere

Kontakt IR

Jakob Olsson

Head of Rating & IR

33 42 07 06 - jko@dlr.dk