Hop til indhold

Klageadgang

Er du ikke tilfreds med DLR Kredits behandling af din lånesag, skal du i første omgang kontakte den afdeling, der har behandlet din sag.

Hvis du herefter stadig ikke er tilfreds, kan du sende en klage til DLRs klageansvarlige.

Klagen bedes sendt til:

DLR Kredit A/S
Klageansvarlig
Nyropsgade 17
1780 København V

Du kan også sende din klage pr. mail til klage@dlr.dk

Kan der fortsat ikke opnås et tilfredsstillende resultat, og er der tale om et privat kundeforhold eller et erhvervsmæssigt kundeforhold, som ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold, er der mulighed for at klage over DLR til Det finansielle ankenævn.

Det finansielle ankenævns adresse er:

Sekretariatet for de finansielle ankenævn
Amaliegade 7
1256 København K
Tlf. 35 43 63 33

Det finansielle ankenævns mailadresse er sek@fanke.dk

Kunder med bopæl i EU kan også benytte EU-Kommissionens onlineplatform i forbindelse med behandling af en klage. Det er særlig relevant, hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark.

Henvendelse til EU-Kommissionen online klageportal (ODR) kan ske via https://ec.europa.eu/consumers/odr