Hop til indhold

Organisation

Direktion

Jens Kr. A. Møller

Adm. direktør

Pernille Lohmann

Direktør

Bestyrelse

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, mens de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på fire år.

Generalforsamlingsvalgte

Vagn Hansen (formand)

Adm. direktør i Sparekassen Danmark

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1958
Valgt til bestyrelsen2010
UdvalgsposterAflønningsudvalg
Nomineringsudvalg
Bestyrelsesformand iDLR Kredit A/S
Egnsinvest Holding A/S
EgnsInvest Management A/S
Egnsinvest Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem iFinans Danmark
Lokale Pengeinstitutter
FR I af 16. september 2015 A/S
Pras A/S
Sparinvest Holding SE
Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel
Kunstbygningen i Vrå
Særlige kompetencerLedelse af finansiel virksomhed
Bestyrelsesarbejde – herunder i datacenter
Kredit- og risikostyring med særligt fokus på erhverv og landbrug

Lars Møller (næstformand)

Bankdirektør i Spar Nord Bank
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1957
Valgt til bestyrelsen2000
UdvalgsposterRisikoudvalg
Aflønningsudvalg
Nomineringsudvalg
Bestyrelsesformand iBI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
BI Holding A/S (BankInvest Gruppen)
BI Management A/S
Bestyrelsesmedlem iDLR Kredit A/S, næstformand
Aktieselskabet Skelagervej 15
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976
Særlige kompetencerLedelse af finansiel virksomhed
Risikostyring med særligt fokus på gearingsrisici,
kapitalfremskaffelse og solvensbehov
Kreditstyring med særligt fokus på finansielle modparter
Bestyrelsesarbejde – herunder i investeringsforening

Bjarne Larsen

Bankdirektør i Sydbank
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1963
Valgt til bestyrelsen2018
UdvalgsposterRevisionsudvalg
Nomineringsudvalg
Bestyrelsesmedlem iDLR Kredit A/S
Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S
Opendo A/S
Sydadministration A/S, næstformand
Særlige kompetencerLedelse af finansiel virksomhed
Kreditstyring og interne ratingmodeller
Risikostyring med særligt fokus på gearings-
og likviditetsrisici samt operationelle risici
Bekæmpelse af hvidvask, terrorfinansiering og
øvrig økonomisk kriminalitet

Claus Andersen

Bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1966
Valgt til bestyrelsen2016
UdvalgsposterRevisionsudvalg
Nomineringsudvalg
Bestyrelsesformand iSæbygård Skov A/S
Bestyrelsesmedlem iDLR Kredit A/S
Lokale Pengeinstitutter
Bokis
Sæbygård Skov A/S
Særlige kompetencerLedelse af finansiel virksomhed
Kredit- og risikostyring
Bestyrelsesarbejde – den finansielle sektor
Revision og rapportering

Frank Mortensen

Bankdirektør i Arbejdernes Landsbank
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1974
Valgt til bestyrelsen2020
Udvalgsposter
Revisionsudvalg
Nomineringsudvalg
Bestyrelsesmedlem iDLR Kredit A/S
Nærpension
Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S
Særlige kompetencerLedelse af finansiel virksomhed
Regnskab, revision og rapportering
Kreditstyring med særligt fokus på finansielle modparter
Risikostyring med særligt fokus på markeds- og likviditetsrisici
Rating og obligationsudstedelse

Lars Petersson

Adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1967
Valgt til bestyrelsen2012
UdvalgsposterNomineringsudvalg
Bestyrelsesformand iHolbæk Kommunes Talentråd
Museum Vestsjælland
Impagt Invest Sjælland A/S
Bestyrelsesmedlem iBankInvest Holding A/S         
DLR Kredit A/S
Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
Særlige kompetencerLedelse af finansiel virksomhed
Bestyrelsesarbejde – herunder i investeringsforening
Risiko- og kreditstyring med særligt fokus på koncentrationsrisiko

Medarbejderrepræsentanter

Jakob G. Hald

Landbrugskundechef

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1974
Valgt til bestyrelsen2013
UdvalgsposterRisikoudvalg
Aflønningsudvalg
Nomineringsudvalg
Særlige kompetencerLandbrugsforhold med særligt fokus på
værdiansættelse og kreditvurdering af landbrug
Risiko- og kreditstyring

Lars Faber

IT-driftschef
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1972
Valgt til bestyrelsen2017
UdvalgsposterNomineringsudvalg
Særlige kompetencerIT-drift
IT-sikkerhed
IT-udvikling og projektledelse

Randi Franke

Chef for forretningsudvikling og kommunikation
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
Født1966
Valgt til bestyrelsen2017
UdvalgsposterRevisionsudvalg
Nomineringsudvalg
Særlige kompetencerForretnings- og organisationsudvikling
Digitalisering af forretningsprocesser
Risiko- og kreditstyring
CSR, bæredygtighed og vurdering af ESG-risici

Vederlag for bestyrelse og direktion