Hop til indhold

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som DLR har meget fokus på. Det er DLRs opgave – med udgangspunkt i kendskabet til vores kunder – at identificere og underrette om mistænkelige forhold til Hvidvasksekretariatet under den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet.

DLRs arbejde med hvidvask tager afsæt i en risikovurdering som tager udgangspunkt i DLRs forretningsmodel. På baggrund af risikovurderingen fastsætter vi risikoen for, at DLR eller DLRs kunder bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Risikovurderingen giver mulighed for prioritering af indsatsen og fastlæggelse af de relevante politikker, systemer og forretningsgange på området. 

Et væsentligt element i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering er at sikre, at DLRs medarbejdere er fortrolige med reglerne og lever op til den opmærksomhedspligt, som reglerne foreskriver. Derfor gennemfører DLR løbende undervisning for de af DLRs medarbejdere, som har kundekontakt eller behandler oplysninger om kunder mv. i forbinelse med DLRs udlånsaktivitet.

DLR har som realkreditinstitut, modsat et pengeinstitut, ikke kundekonti, hvor der kan foretages ind- og udbetalinger. DLRs forretningsmodel indebærer, at DLR udbetaler provenuet fra et realkreditlån til en kunde, og kunden skal herefter tilbagebetale lånet over en årrække. DLR overvåger, om der i forbindelsen med tilbagebetalingen sker noget usædvanligt.

DLRs politik for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

DLR skal efter lovgivningen udpege en hvidvaskansvarlig og har tillige udpeget et hvidvaskansvarligt direktionsmedlem.