Hop til indhold

Vi er ejet af 42 lokale og landsdækkende pengeinstitutter, der samarbejder med DLR

Samarbejdspartnere

Vi finansierer erhvervs- og landbrugsejendomme sammen med dit lokale pengeinstitut

Vi finansierer erhvervs- og landbrugsejendomme i bred forstand. Ultimo marts 2024 fordelte vores samlede udlån sig med 50,3 pct. på landbrug, 44,1 pct. på erhverv og 5,5 pct. på ejerbolig/boliglandbrug.

DLR har finansieret dansk landbrug siden 1960, hvor vi blev etableret som Dansk Landbrugs Realkreditfond. Vi har derfor en helt særlig indsigt i og tilknytning til dansk landbrug, som vi har finansieret i både medgang og modgang i 60 år. Vi har finansieret erhvervsejendomme siden 2001, og det er den hurtigst voksende andel af vores udlån.

Rådgivning og formidling af vores lån foregår gennem aktionærpengeinstitutternes filialnet.

Vores historie

1960

DLR bliver etableret under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond efter flere års overvejelser om landbrugets kreditforhold. Med ”Lov om et finansieringsinstitut for landbrug m.v.” får DLR eneret til finansiering af dansk landbrug.

1999

Eneretten bliver ophævet.

2000

DLR bliver omfattet af realkreditloven og reguleres efter samme vilkår som andre realkreditinstitutter.

2001

DLR bliver omdannet til aktieselskab med lokale og regionale pengeinstitutter som aktionærer.
DLR udvider forretningen til også at tilbyde finansiering af erhvervsejendomme.

2002

DLR udvider med finansiering af ejendomme i Grønland.

2009

DLR udvider med finansiering af ejerboliger på Færøerne.

2020

DLR udvider med finansiering af ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

2021

DLR udsteder sine første grønne realkreditlån til i første omgang finansiering af en grøn omstilling af landbruget, vedvarende energi og energieffektivitet i erhvervs- og boligudlejningsejendomme.

Vores værdier

Samarbejde
Vi engagerer os og lytter til hinanden, vores kunder og vores samarbejdspartnere. I det daglige samarbejde – både internt og eksternt – har vi fokus på at spille hinanden gode. Vi tager gerne initiativet.

Faglighed
Vi forpligter os til at skabe værdi og sikre kvalitet gennem høj grad af faglighed. Vi holder os ajour og tager ansvar for at udvikle os fagligt, personligt og ledelsesmæssigt. Vi følger aktivt udviklingen i den verden vi, vores samarbejdspartnere og vores kunder lever i.

Ordentlighed
Vi er ordentlige i alt, hvad vi gør og står gerne på mål for vores beslutninger. I relationer udviser vi troværdighed og anerkendelse, og det skaber respekt og tillid. Vi kender og forstår hele værdikæden fra tanke hos kunden til lånet er udbetalt.

Handlingsorienteret
Vi er resultatorienterede og fokuserer på det væsentlige. Vi har korte beslutningsveje og hver enkelt tager gerne ansvar. Det betyder, at vi løbende udvikler og optimerer vores forretning.

Bæredygtighed

DLR er en væsentlig aktør inden for realkreditfinansiering til dansk landbrug og byerhverv. Knap 40 pct. af danske fødevareproducenter og hver 10. erhvervsejendom er finansieret af DLR. Derfor bærer vi et stort ansvar for at bidrage til finansieringen af den bæredygtige omstilling.
Læs mere om bæredygtighed i DLR

DLR som SIFI-institut

DLR har som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI-institut) en forpligtelse over for samfundet. Vi tilstræber derfor i alle henseender at drive en ansvarlig virksomhed i overensstemmelse med både lovgivningens krav, vores værdier og vores forretningsmæssige målsætninger. Det gør vi til enhver tid under hensyn til vores interessenter, der omfatter låntagere, aktionærer, obligationsinvestorer, låneformidlere, myndigheder, medarbejdere og det omkringværende samfund.

Vedtægter

Lønpolitik

Ledelseskrav

Jubilæumsbog: 50 år med DLR Kredit