Hop til indhold

Realkredit til dansk erhverv og landbrug

Vi er specialister i erhvervs- og landbrugsejendomme

Vi har specialiseret os i realkreditfinansiering af erhvervs- og landbrugsejendomme. Det er det eneste, vi beskæftiger os med, og det er det, vi er gode til. Gennem vores vurderingssagkyndige har vi et indgående lokalt kendskab i hele landet.

Vi tager udgangspunkt i dig

I DLR ved vi, at alle vores kunder er forskellige. Vi tager derfor altid udgangspunkt i dig og din situation, når vi sammen med dit pengeinstitut skal finde en finansieringsløsning, der passer til din virksomhed eller landejendom.

Inden for erhverv og landbrug finansierer vi alle størrelser af kunder og ejendomme. Det gælder alt fra eksempelvis den store landbrugsejendom og det lille frilandsgartneri til dagligvarebutikker, kontorejendomme, værksteder, energiforsyningsanlæg, uddannelsesinstitutioner og udlejningsejendomme samt andelsboligforeninger.

Vores kunder oplever os som løsningsorienterede og fleksible. Det er vi stolte af.

Vi samarbejder med dit pengeinstitut

Vi samarbejder med en lang række lokale og landsdækkende pengeinstitutter, der dækker hele landet. Du kan derfor få finansieret din erhvervs- eller landbrugsejendom uanset, hvor i Danmark den ligger.

Rådgiveren i dit lokale pengeinstitut varetager rådgivningen om DLRs lån på vegne af os. De kender dig, din virksomhed og din økonomi og kan hjælpe dig med at finde det bedste lån. Hvis du har brug for et lånetilbud, skal du derfor kontakte en rådgiver fra dit lokale pengeinstitut.

Vi gør verden grønnere sammen med dig

Danmark er i fuld gang med en ambitiøs, grøn omstilling, og krav og forventninger stiger ikke mindst til et mere bæredygtigt landbrug og energieffektive ejendomme. Der er brug for massive investeringer i nye løsninger for at lykkes med at gøre en mærkbar forskel for vores klima og miljø.

DLR tilbyder derfor grønne realkreditlån på attraktive vilkår til landbrugs- og erhvervskunder, der vil være med til at drive den grønne omstilling og samtidig drage fordel af de mange nye investeringsmuligheder i landbrugssektoren, energieffektivitet i erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt vedvarende energi. For vi ønsker at påtage os en betydelig rolle i finansieringen af et mere bæredygtigt Danmark.

Grønne lån

DLR tilbyder grønne lån til finansiering af ejendomme og investeringer, der bidrager til den bæredygtige udvikling.
Læs mere om DLRs grønne lån

Låneberegner

Beregn pris på nye lån
Gå til låneberegner

Trin-for-trin guide

Afklaring

Det første skridt på vejen mod et realkreditlån er et møde med en rådgiver i dit pengeinstitut.

Forbered dig bedst muligt inden mødet, så I sammen kan se på investeringsplanerne og dit finansieringsbehov.

Herefter vil rådgiveren i dit pengeinstitut rådgive dig om dine finansieringsmuligheder og fortælle om fordele og ulemper ved forskellige låntyper.

Samtykke og oplysninger

For at komme videre i processen vil rådgiveren bede om indsigt i din økonomi gennem blandt andet regnskaber og budgetter. Efter en gennemgang af din økonomi vurderer rådgiveren i pengeinstituttet, om der er grundlag for et realkreditlån. Herefter sættes processen i gang.

Du vil også blive bedt om:

  • Legitimationsoplysninger i form af sundhedskort og pas eller kørekort
  • Samtykke til at pengeinstituttet deler dine oplysninger med DLR, så ansøgningsprocessen kan sættes i gang

Ejendomsvurdering og kreditvurdering

Rådgiveren ansøger på dine vegne om et lån i DLR.
DLRs vurderingssagkyndige kontakter dig for at aftale besigtigelse og vurdering af ejendommen.

DLR foretager herefter:

  • en kreditvurdering, på baggrund af f.eks. aktiviteter, regnskabstal, budgetter og ESG-forhold
  • en låneudmåling med afsæt i ejendomsvurderingen og realkreditbekendtgørelsen, som sætter grænser for DLRs belåning ud fra ejendomstypen
  • fastlæggelse af de vilkår, der er knyttet til lånet. Det kan f.eks. være kaution, byggetilladelse, miljøgodkendelse.

Tilbud

DLR sender et lånetilbud til rådgiveren i pengeinstituttet, som herefter præsenterer det for dig.

Udbetaling

For at acceptere lånetilbuddet fra DLR, skal du underskrive dokumenterne i tilbudspakken, enten ved fysisk underskrift eller via e-Boks. Rådgiveren i pengeinstituttet kan hjælpe dig med at indgå en fastkursaftale med DLR.

Pengeinstituttet tinglyser det nye pantebrev til DLR og stiller garanti for opfyldelse af diverse vilkår, hvis lånet skal udbetales hurtigere.

DLR udbetaler det nye lån til din konto og modregner i samme forbindelse indfrielsen af eksisterende lån, hvis I har aftalt det i lånetilbuddet.

Vi arbejder aktivt med ESG

Vi har fokus på ESG-forhold i både vores egen forretning og i forhold til vores kunder. Ved at indhente ESG-oplysninger fra vores kunder, kan vi foretage en helhedsvurdering, der ud over at afdække de økonomiske forhold også belyser, om kunden har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, når vi behandler en lånesag. Det giver os mulighed for at opgøre ESG-forhold med data på vores samlede udlånsportefølje.

Samtidig bidrager det til den bæredygtige udvikling, når vores kunder forholder sig til deres ESG-forhold. Jo bedre ESG-forhold de har, desto stærkere står de i fremtiden.
Læs mere

Erhvervsejendomme

Vi finansierer alle typer af erhvervsejendomme i hele Danmark. Uanset hvor stor eller lille din virksomhed er, kan du sammen med dit pengeinstitut finde en finansieringsløsning, der passer til dig. Det gælder også, hvis du søger finansiering af en ejendom med sociale, kulturelle eller undervisningsmæssige formål eller en andelsboligforening.
Læs mere

Landbrugsejendomme

DLR har finansieret dansk landbrug i mere end 60 år. Vores samarbejdspartnere dækker hele landet.
Læs mere

Få et overblik over vores låntyper

Læs mere

Lån og vilkår

Oplysninger fra seneste refinansiering/rentefixing på variabelt forrentede lån

Digitale underskrifter

Erklæringer

Søg om lån i DLR Kredit via dit pengeinstitut

Du kan sammen med dit pengeinstitut benytte låneansøgningen nedenfor ved ansøgning om lån hos DLR Kredit. Samtidig kan du se i tjeklisterne, hvilke dokumenter DLR Kredit har brug for til vurdering af din ejendom/ejendomme og til behandlingen af ansøgningen.

Låneansøgning til DLR Kredit

Tjekliste til låneansøgning erhverv

Tjekliste til låneansøgning landbrug

Tjekliste til låneansøgning privatkunder – ejerboliger, fritidsboliger og fritidslandbrug