Hop til indhold

Erhvervslån – Vi finansierer erhvervsejendomme i hele Danmark

Samarbejdspartnere
Røde tegltage i by

Erhvervslån med udgangspunkt i din virksomhed

Når vi tilbyder realkreditlån, tager vi altid udgangspunkt i din individuelle situation og ejendom. For os er alle sager vigtige, uanset hvor i landet ejendommen ligger, eller hvor stor virksomheden er.

Når du skal investere i din ejendom

Skal du have finansieret en planlagt eller igangværende investering, eksempelvis istandsættelse eller forbedringer, tager vi ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen vil tilføre ejendommen. Du kan derfor få et overblik over finansieringsmulighederne, allerede inden du gennemfører en investering.

Udlejningsejendomme med boliger

Lån til boligudlejningsejendomme

Vi tilbyder belåning af alle typer udlejningsejendomme i hele landet med op til 80 pct.

Det gælder eksempelvis både helt store nybyggede boligudlejningsejendomme med mange lejemål og ældre ejendomme med enkelte lejemål. Men vi finansierer også udlejningslejligheder over butikslokaler i handelsgader og parcelhuse, der benyttes til udlejning.
Forretningsejendom med parkerede biler

Lån til kontor- og forretningsejendomme

Vi tilbyder op til 70 pct. belåning af kontor- og forretningsejendomme af alle størrelser i hele landet med realkreditlån.

Kontor- og forretningsejendomme dækker over ejendomme, der anvendes af ejeren til salg, administration, servicevirksomhed eller udlejning. Det gælder eksempelvis kontorlokaler, butikker, lagerlokaler og spisesteder.
Andelsboligforening

Lån til andelsboligforeninger

Vi tilbyder belåning af andelsboligforeninger med op til 80 pct. Det gælder både med og uden offentlig garanti.

Private andelsboliger uden garanti omfatter enten nyopførte ejendomme eller eksisterende ejendomme, der omdannes til andelsbolig.

Kommunen kan i forbindelse med nyopførte andelsboliger vælge at stille garanti for den del af belåningen, som er placeret ud over 65 pct. af anskaffelsessummen. Belåningsværdien fastsættes på baggrund af den anskaffelsessum, kommunen godkender. I praksis er det dog sjældent, at kommunen vil stille disse garantier.
Industri

Erhvervslån til industri- og håndværksejendomme

Industri-og håndværksejendomme omfatter fabriksanlæg og værksteder, hvor der foregår håndværksmæssig produktion eller produktion af varer. Vi tilbyder lån på op til 60 pct. i denne type ejendomme.

Lån til ejendomme med sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål

Ejendomme med sociale, kulturelle eller undervisningsmæssige formål kan vi belåne med op til 60 eller 70 pct. afhængig af ejendomstypen.

Sociale eller kulturelle formål dækker over eksempelvis opholdssteder, plejehjem, daginstitutioner, kirker, museer, teatre, idrætshaller og forsamlingshuse.

Undervisningsmæssige formål gælder eksempelvis ikke-kommunale skoler som privatskoler, friskoler, efterskoler og højskoler, men det gælder også videregående offentlige uddannelsesinstitutioner.
Fordelskunderabat

Vi tilbyder en fordelskunderabat på 0,15 pct. om året, der beregnes på baggrund af restgælden.

Læs mere
Vindmølle på mark

Lån til kollektive energiforsyningsanlæg

Vi tilbyder op til 70 pct. belåning til kollektive energiforsyningsanlæg, som blandt andet omfatter finansiering af vindmøller og biogasanlæg til produktion af grøn energi.

Erhvervslån til andre ejendomme

Andre ejendomme omfatter hovedsageligt ubebyggede grunde og kan finansieres med op til 40 pct.