Hop til indhold

Funding og obligationer

DLRs udlån er ydet på baggrund af udstedelse og salg af enten særligt dækkede obligationer (SDO’er fra 1/1-2008) eller realkreditobligationer (RO’er frem til ultimo 2007). Alle SDO obligationer er udstedt som European Covered Bond (Premium).

Obligationerne udstedes og sælges ved løbende tap-emissioner samt ved refinansieringsauktioner over rentetilpasningsobligationer og variabelt forrentede obligationer.

Alle obligationer er noteret på fondsbørsen i København (Nasdaq Copenhagen). Obligationer udstedt i danske kroner er belånbare i Nationalbanken, mens obligationer udstedt i euro er belånbare i ECB. Alle obligationer opfylder bestemmelserne i CRR artikel 129 (7) på baggrund af den kvartalsvise cover pool rapportering i henhold til Label-templaten og kvalificerer dermed til en lav risikovægt.

Stamdata

Få et overblik over DLRs obligationer

Se alle stamdata

Handel med DLR-obligationer

Det er muligt for både private og professionelle investorer at handle DLR-obligationer.
Læs mere

Rentetilpasningsauktioner

DLR holder auktioner over rentetilpasningsobligationer i henholdsvis februar, august og november i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån (RT-lån) primo april, primo oktober og primo januar. I maj afholdes auktioner over variabelt forrentede obligationer i forbindelse med refinansiering af RT-Kort lån primo juli.

Rentetriggere

Særligt dækkede obligationer, der har en kortere løbetid end de bagvedliggende lån, er omfattet af lov om regulering af refinansieringsrisiko. Ved fejlet refinansiering kan løbetiden på obligationerne forlænges med et år ad gangen. Obligationer med en løbetid på op til to år kan derudover forlænges, hvis renten stiger mere end 5 procentpoint fra sidste refinansiering. DLR har på baggrund af de seneste refinansieringer fastsat følgende rentetriggere:

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISINValutaEffektiv rente ved
seneste rentetilpasning
Rentetrigger baseret på effektiv
rente ved seneste rentetilpasning
DK000635979-9DKK3,62%8,62%

Auktioner

Udstedelse af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer

DLR udsteder særligt dækkede obligationer som grundlag for långivningen. Læs mere om vores udstedelser og se prospekter og vilkår.
Læs mere

Udstedelse af kapital- og gældsinstrumenter

DLR udsteder tabsabsorberende seniorgæld til afdækning af gældsbufferkravet og Tier 2-kapital, der indgår som i DLRs kapitalgrundlag. Læs mere om vores udstedelser og se prospekter og vilkår.
Læs mere

CK-oplysninger

DLRs obligationer er noteret på Nasdaq Copenhagen, hvor både låntagere og investorer kan følge kurs- og renteudvikling på obligationerne. Udstedere af realkreditobligationer (RO, SDO, SDRO) er omfattet af Nasdaq Copenhagens regelsæt, der bl.a. omfatter særlige løbende oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger om opsigelser pr. termin, ekstraordinære indfrielser, udtrækninger, debitormassens sammensætning og ydelsesrækker.

Disse såkaldte CK-oplysninger er tilgængelige på både DLRs og Nasdaq Copenhagens hjemmeside. Offentliggørelserne følger dermed kravene i kapitalmarkedslovens §24.
Se CK-oplysninger