Hop til indhold

Investor­præsentation

Få et overblik over DLRs udlån, kapitalforhold og obligationsudstedelse i vores investorpræsentation.

Download

Investor Relations i DLR

I DLR stræber vi efter en høj grad af gennemsigtighed og åbenhed over for vores omverden og investorer. På vores område for Investor Relations finder du derfor altid aktuelle oplysninger og de seneste rapporteringer.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Investorwebinar

DLR holder løbende investorarrangementer. Du kan se det seneste investorwebinar her.

SNP-præsentation

Selskabsmeddelelser

Se selskabsmeddelelser

Samfundsansvar

I DLR ser vi samfundsansvar som en naturlig del af vores virke. For os betyder samfundsansvar, at vi tager ansvar for, hvordan vi påvirker vores omverden. Det gælder i alle aspekter af vores måde at udvikle og drive vores forretning på.

Læs mere om samfundsansvar i DLR

DLR åbner for nye, grønne lån

Den grønne omstilling kræver massive investeringer for at lykkes, især i et mere bæredygtigt landbrug og flere energieffektive ejendomme. Realkreditsektoren spiller en afgørende rolle for omstillingen – ikke mindst DLR Kredit, som en af Danmarks største långivere til landbruget og en vigtig aktør i finansieringen af erhvervs- og boligudlejningsejendomme i hele landet. 

I tæt samarbejde med vores aktionærpengeinstitutter tilbyder DLR derfor nu grønne realkreditlån på attraktive vilkår til de landbrugs- og erhvervskunder, der vil være med til at drive den grønne omstilling og samtidig drage fordel af de nye muligheder. Vi har fokus på landbrugssektoren, energieffektivitet i erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt vedvarende energi.

DLRs grønne realkreditlån tilbydes i første omgang som kortrentelån finansieret med DLRs eksisterende CIBOR6-obligationsserier, men senere finansieret af DLRs grønne realkreditobligationer, når vi har opbygget en stærk portefølje af grønne lån. Frem til refinansiering med grønne obligationer tilbyder vi låntagere et kurstillæg ved udbetaling af de grønne lån, der afspejler den aktuelle, skønnede renteforskel mellem grønne og almindelige realkreditobligationer – dog maksimalt svarende til rentebesparelse på 0,05 procentpoint.

I første omgang er lånene målrettet klima-investeringer, f.eks. forbedringer i landbrugssektoren, der reducerer klimaaftrykket med mindst 30 pct. DLR sikrer selvfølgelig, at de grønne lån står solidt på data og dokumentation, så vi har garanti for, at de reelt gavner klima og miljø, og vi udsteder lånene med afsæt i kriterierne i EU’s taksonomi for bæredygtighed. Vi vil løbende udbygge mulighederne for at tilbyde grønne lån i takt med, at taksonomien suppleres med konkrete dokumentationskrav.

DLR ønsker at påtage sig en betydelig rolle i finansieringen af et mere bæredygtigt Danmark og vi deltager bl.a. aktivt i centrale bæredygtighedsfora i f.eks. Finans Danmark, SEGES og Den Europæiske Bankforening. 

Læs mere om DLRs grønne lån

Vil du vide mere om DLR?

Kontakt os

Jakob Olsson

Head of IR & Rating
 

Realkreditinstituttet DLR

DLR er ejet af 50 lokale og landsdækkende pengeinstitutter, der samarbejder med DLR.

De låneformidlende pengeinstitutter er vores lokale forankring. Vi indgår i et tæt samarbejde med rådgivere i de lokale pengeinstitutter over hele landet. Det er rådgiveren i pengeinstituttet, der varetager rådgivningen om realkredit og DLRs lån på vegne af os. De kender deres kunder og har det fulde overblik over kundens økonomi samtidig med, at de kender DLRs udlånspolitik.

Vi fungerer som sparringspartner for rådgiveren, når det gælder realkreditfinansiering af erhvervs- og landbrugsejendomme. Det er der, vi har vores erfaring og speciale.

DLRs udlånsportefølje udgjorde 171 mia. kr. ved udgangen af juni 2021.

Finanskalender

  • 28. oktober 2021: Delårsrapport 1.-3. kvartal 2021
  • 10. februar 2022: Årsrapport 2021
  • 28. april 2022: Delårsrapport 1. kvartal 2022
  • 25. august 2022: Halvårsrapport 2022
  • 27. oktober 2022: Delårsrapport 1.-3. kvartal 2022