Hop til indhold

Låntyper

Herunder kan du læse om de forskellige låntyper, vi tilbyder til finansiering af landbrugs- og erhvervsejendomme. Du finder også information om vores fordelskunderabat, vilkår og priser her på siden.

Fastforrentet obligationslån

Med et fastforrentet obligationslån er renten fast i hele lånets løbetid. Lånet er konverterbart. Det giver mulighed for, at du kan omlægge lånet og nedbringe din restgæld, hvis renten stiger. Hvis renten omvendt falder, kan du omlægge lånet til nyt lån med lavere rente.

Ved optagelse af fastforrentede lån er der mulighed for at vælge 10 års indledende afdragsfrihed. Ved finansiering af andelsboligejendomme tilbyder vi op til 30 års afdragsfrihed.

Obligationslån er særligt velegnet ved personbeskatning, fordi kursgevinster ved omlægning af obligationslånet er skattefri. Kurstab ved optagelse af lånet er derimod ikke fradragsberettiget.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
LåntypeFastforrentet obligationslån
RenteFast rente i hele lånets løbetid
Antal terminer pr. år4
Lånets løbetidOp til 30 år
AfdragsfrihedMulighed for 10 års afdragsfrihed
(Mulighed for 30 års afdragsfrihed for andelsboligforeninger)
IndfrielseLånet kan indfries/opsiges til kurs 100 i forbindelse med en kreditortermin eller straksindfries mod betaling af mellemregningsrente til kommende kreditortermin. Lånet kan til enhver tid indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs.

Obligationslån eller kontantlån?

Et fastforrentet lån kan udbetales som kontantlån eller
obligationslån. Den skattemæssige fordel ved omlægning af obligationslån gælder kun for personbeskatning. Ved selskabsbeskatning kan det være fordelagtigt i stedet at optage et fastforrentet kontantlån.

Læs mere om de forskellige låntyper, herunder fordele og ulemper i ”Generelle lånevilkår og låntyper i DLR Kredit”.

Fastforrentet kontantlån

Med et fastforrentet kontantlån er renten fast i hele lånets løbetid.
Kurstab ved optagelse bliver fradragsberettiget, da det indgår i renten.

Ligesom ved obligationslån kan lånet omlægges, hvis renten stiger eller falder. Det giver mulighed for, at du kan omlægge lånet og nedbringe din restgæld, hvis renten stiger. Hvis renten omvendt falder, kan du omlægge lånet til nyt lån med lavere rente.

Er du personbeskattet, skal du betale skat at en evt. kursgevinst. Selskaber, fonde og foreninger, som er omfattet af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, er skattepligtige af såvel kursgevinst som kurstab.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
LåntypeFastforrentet kontantlån
RenteFast rente i hele lånets løbetid
Antal terminer pr. år4
Lånets løbetidOp til 30 år
AfdragsfrihedDer er ikke mulighed for afdragsfrihed
IndfrielseDen bagvedliggende obligationsrestgæld kan indfries/opsiges til kurs 100 i forbindelse med en kreditortermin eller straksindfries mod betaling af mellemregningsrente til kommende kreditortermin. Lånet kan til enhver tid indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs.

Selskaber, fonde og foreninger, som er omfattet af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven, er skattepligtige af såvel kursgevinst som kurstab.

Kontantlån eller obligationslån?

Et fastforrentede lån kan udbetales som kontantlån eller obligationslån. Hvis du er personbeskattet og vil have mulighed for at omlægge lånet skattefrit, skal du vælge det fastforrentede obligationslån. En eventuel kursgevinst ved omlægning af obligationslånet er skattefri, mens kursgevinsten til gengæld er skattepligtig på et kontantlån.

Læs mere om de forskellige låntyper, herunder fordele og ulemper i ”Generelle lånevilkår og låntyper i DLR Kredit”.

Rentetilpasningslån (RT-lån)

Et rentetilpasningslån er et realkreditlån med en variabel rente. Renten tilpasses med faste intervaller, hvor F1 har en årlig tilpasning og F5 tilpasses hvert femte år.

Den variable rente er ofte lavere end den faste rente. Til gengæld kan ydelsen stige, hvis renten stiger ved rentetilpasning.

Den lave rente giver mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i begyndelsen af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente.

Ved optagelse af rentetilpasningslån er der mulighed for at vælge 10 års indledende afdragsfrihed.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
LåntypeRentetilpasningslån (RT-lån)
RenteVariabel med tilpasning i intervaller på mellem et og fem år
(F1 til F5)
RefinansieringF1 og F2 har refinansiering i januar
F3, F4 og F5 har refinansiering i april
Antal terminer pr. år4
Lånets løbetidOp til 30 år
AfdragsfrihedMulighed for 10 års afdragsfrihed
IndfrielseEr der under 12 måneder til næste refinansiering, kan lånet indfries til kurs 100 mod betaling af mellemregningsrenter frem til refinansingstidspunktet. Indfrielse de sidste to måneder før refinansieringen forudsætter, at lånet er opsagt. Lånet kan i denne periode kun indfries kontant og der betales mellemregningsrenter frem til opsigelsesdatoen. På andre tidspunkter kan lånet indfries ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs.

Læs mere om de forskellige låntyper, herunder fordele og ulemper i ”Generelle lånevilkår og låntyper i DLR Kredit”.

RT-Kort-lån

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
LåntypeRT-Kort-lån (halvårlig rentetilpasning)
RenteVariabel rente, der fastsættes to gange årligt efter seksmåneders CIBOR- eller CITA-rentesats
Refinansiering1. juli i obligationens udløbsår
Antal terminer pr. år4
Lånets løbetidOp til 30 år
AfdragsfrihedMulighed for 10 års afdragsfrihed
IndfrielseEr der under 6 måneder til refinansieringen, kan lånet straksindfries til kurs 100 mod betaling af mellemregningsrenter til kommende refinansieringstermin. Indfrielse de sidste to måneder før refinansieringen forudsætter, at lånet er opsagt. Lånet kan i denne periode kun indfries kontant og der betales mellemregningsrenter frem til opsigelsesdatoen.
På andre tidspunkter kan lånet indfries ved opkøb af de bagvedliggende obligationer til markedskurs.

Læs mere om de forskellige låntyper, herunder fordele og ulemper i ”Generelle lånevilkår og låntyper i DLR Kredit”.

Grøn RT-Kort-lån

DLR tilbyder grøn finansiering til ejendomme eller investeringer, som opfylder DLRs kriterier for grønne lån.  DLR vurderer ud fra kriterierne, hvorvidt hele ejendommen eller alene den specifikke investering opfylder kravene. Ved sidstnævnte vil det grønne lån alene kunne udmåles i forhold til investeringens værdistigning i ejendommens samlede værdi.

DLR estimerer levetiden for den grønne investering. Hvis lånets løbetid overstiger denne levetid, vil refinansiering af lånet ikke kunne fortsætte i grønne obligationer, når levetiden er udløbet.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
LåntypeRT-Kort-lån (halvårlig rentetilpasning)
RenteVariabel rente, der fastsættes to gange årligt efter seksmåneders CIBOR-rentesats
Refinansiering1. juli i obligationens udløbsår
Antal terminer pr. år4
Lånets løbetidOp til 30 år
AfdragsfrihedMulighed for 10 års afdragsfrihed
IndfrielseEr der under 6 måneder til refinansieringen, kan lånet straksindfries til kurs 100 mod betaling af mellemregningsrenter til kommende refinansieringstermin. Indfrielse de sidste to måneder før refinansieringen forudsætter, at lånet er opsagt. Lånet kan i denne periode kun indfries kontant og der betales mellemregningsrenter frem til opsigelsesdatoen.
På andre tidspunkter kan lånet indfries ved opkøb af de bagvedliggende obligationer til markedskurs.

Kriterier for Grøn RT-Kort-lån

Grønne bygninger:
Nye bygninger opført efter 1. januar 2021 med energimærke A2020 eller A2015.
Energimærkede bygninger opført før 1. januar 2021 med energimærke A2020, A2015, A2010 eller B.


Energiforbedringer:
Investeringer i bygninger, der reducerer energiforbruget med mindst 30 pct. Det beregnede energiforbrug dokumenteres med Energistyrelsens energimærkerapport. Hvis der ikke foreligger en energimærkerapport, inden energiforbedringen foretages, skal der udarbejdes en rapport, der dokumenterer det beregnede energiforbrug før energiforbedringen. Reduktioner som følge af vedvarende energikilder kan ikke medregnes i opgørelsen af energiforbedringen, bortset fra jordvarmeanlæg.


Grønne energikilder:
Vindmøller.
Solcelleanlæg opsat på bygninger og jord.
Varmepumpeanlæg.


Grønne landbrugsinvesteringer:
Investeringer i udvalgte forbedringer i landbrugssektoren, der reducerer klimaaftrykket med mindst 30 pct. Endelige kriterier afventer EU-taksonomien. Aktuelt omfatter kriterierne:
Grisestalde med gylleforsuring.
Grisestalde med hyppig gylleudslusning og levering til biogasanlæg


Bæredygtighedscertificerede landbrug:
Økologicertificerede bedrifter med økologisk jordbrug og/eller økologisk animalsk produktion.

Bæredygtighedscertificerede skove:
PEFC- og FSC-certificerede skoveLæs mere om de forskellige låntyper, herunder fordele og ulemper i ”Generelle lånevilkår og låntyper i DLR Kredit”.

Fordelskunderabat

Vi tilbyder en fordelskunderabat på 0,15 pct. om året, der beregnes på baggrund af restgælden.

Læs mere

Lån og vilkår