Kollektive energiforsyningsanlæg, ansøg om lån

Hvordan optages lån i DLR?

Ansøgning om lån i DLR sker i samarbejde mellem kunden og kundens pengeinstitut. Kundens pengeinstitut sender en låneansøgning til os eller vores vurderingssagkyndige.

Se DLR Kredits låneformidlere her arrow3

Til brug for behandling af ansøgningen skal som regel indsendes økonomiske oplysninger dvs. seneste regnskaber / årsopgørelser mv. Låneansøgningen indeholder en oversigt over de relevante bilag, DLR har brug for.

Hent låneansøgning arrow3

Efter vurdering og kreditbehandling fremsender vi lånetilbuddet til pengeinstituttet, som forestår rådgivning af kunden og hjemtagelse af lånet mv.

Udbetaling af lån

Det tilbudte lån kan udbetales, når lånevilkårene er opfyldt. Lånet kan dog udbetales straks, hvis pengeinstituttet garanterer for, at lånevilkårene efterfølgende opfyldes.

Forhåndslån

Lån til en planlagt eller en igangværende investering kan udbetales som forhåndslån. I denne type sager stilles normalt en pengeinstitutgaranti for, at investeringerne gennemføres. Alternativt kan hele eller en del af lånebeløbet deponeres i et pengeinstitut, indtil investeringen er færdiggjort.

Fastkursaftale

Ved optagelse af obligationslån er obligationskursen på udbetalingsdagen afgørende for størrelsen af låneprovenuet. Hvis lånet optages som kontantlån, er obligationskursen på udbetalingsdagen afgørende for rentens størrelse. Usikkerheden om størrelsen af låneprovenuet eller renten på lånet kan undgås ved, at lånsøger indgår en fastkursaftale med os. Indgåelse af fastkursaftaler sker gennem det låneformidlende pengeinstitut.