Privat boligudlejning og andelsboliger

DLR Kredit yder lån til finansiering af boligudlejningsejendomme og private andelsboliger op til 80% af værdiansættelsen. Værdiansættelse foretages af DLR Kredits vurderingssagkyndige.

Private andelsboliger kan deles op i 2 kategorier, nemlig nyopførte andelsboliger med garanti og private andelsboliger uden garanti.
Garantien i forbindelse med nyopførte andelsboliger stilles af kommunen og omfatter den del, som er placeret ud over 65 % af anskaffelsessummen.
Belåningsværdien sættes til den af kommunen godkendte anskaffelsessum.
I praksis forekommer det yderst sjældent, at kommunen vil stille disse garantier.

Private andelsboliger uden garanti omfatter enten nyopførte ejendomme eller eksisterende ejendomme, der omdannes til andelsbolig.

Vi tilbyder individuelle finansielle løsninger til alle typer investeringer i samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter.