Hop til indhold

Personoplysninger

DLR er en finansiel virksomhed, og som led i vores forretning registrerer og bruger vi personoplysninger om vores kunder. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte de personoplysninger, vi registrerer i overensstemmelse med gældende lov.

Læs information om behandling af personoplysninger i DLR Kredit.

Har du spørgsmål til DLR Kredits behandling af dine personoplysninger, ønsker du indsigt eller at få rettet, slettet eller udleveret personoplysninger, kan du kontakte DLR Kredits databeskyttelsesrådgiver på persondata@dlr.dk, pr. telefon på +45 70 10 00 90 eller ved at skrive til:

DLR Kredit A/S
Att.: DPO
Nyropsgade 21
1780 København V

Hvis du er utilfreds med DLR Kredits behandling af dine personoplysninger, kan du klage til DLR Kredit eller til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller dt@datatilsynet.dk