Samarbejdspartnere

DLR ejes af en aktionærkreds bestående af en lang række lokale og landsdækkende pengeinstitutter. Størstedelen af disse aktionærer er vores samarbejdspartnere.

Vi har udviklet et elektronisk kommunikationssystem - DLRxperten - som understøtter pengeinstitutternes kunderådgivning omkring realkreditbelåning, herunder konverteringer. Lånedokumenter m.v. sendes via DLRxperten. Systemet er udviklet i samarbejde mellem DLR Kredit og de låneformidlende pengeinstitutter.

Oversigt over DLRs samarbejdspartnere arrow3

Vurderingssagkyndige

Kontaktpersoner