Hop til indhold

Grønne lån fra DLR til bæredygtige ejendomme og investeringer

Når du vil bidrage til en bæredygtig fremtid

Når du skal finansiere opførelsen af en ny energivenlig ejendom eller ejerskiftet af en økologisk bedrift, investere i grønne energikilder eller foretage energiforbedringer, kan du få et grønt lån i DLR.

Det er vores ønske, at alle, der ønsker at bidrage til et bedre klima og miljø med grønne investeringer, også får muligheden for grøn finansiering. DLR tilbyder derfor grønne lån til finansiering af ejendomme og investeringer, der bidrager til den bæredygtige udvikling. Når du som låntager bliver godkendt til et grønt lån, er det samtidig med til at styrke din grønne profil.

DLRs grønne realkreditlån udstedes med afsæt i EU’s kriterier for bæredygtighed. DLRs grønne rammeværk beskriver kriterierne og forudsætningerne for, hvordan vi tilbyder grøn finansiering.

Hvad er et grønt lån?

Et grønt lån er et lån til bæredygtige og miljøvenlige formål, der bidrager til f.eks. reduktion af CO2-udledning, den grønne omstilling i samfundet og investering i miljøvenlig teknologi.
Ejendommen eller investeringen, der skal finansieres, skal leve op til udvalgte kriterier for grønne lån, for at kunne opnå den grønne finansiering.

Som låntager kan du bruge lånet som en blåstempling af, at din ejendom eller investering lever op til de særlige grønne kriterier.

Samtidig er fordelen ved et grønt lån, at det kan være billigere end konventionelle lån. Det skyldes, at de investorer, der køber de bagvedliggende obligationer, viser særlig stor interesse for grønne obligationer. De grønne obligationer er populære blandt store institutionelle investorer som f.eks. pensionskasser, der ønsker at støtte omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

Grønne erhvervsprojekter


“Blandt vores erhvervskunder oplever vi særlig stor interesse for grønne lån til finansiering af vedvarende energikilder som vindmøller og til nyopførelse af udlejningsejendomme med lavt energiforbrug. Men der er også mulighed for grønne lån til renovering og investering i bygninger, der gør bygningen mindst 30 pct. mere energieffektiv.”

Bo Leiberg Hansen, Erhvervsdirektør

Bæredygtig omstilling af landbruget

“Vi har en stigende efterspørgsel efter grønne lån blandt vores landbrugskunder, som især bruger grønne lån til at finansiere økologiske bedrifter og energibesparende investeringer.

Med vores nyeste kriterier tilbyder vi også grønne lån til griseproducenter med grisestalde, der enten har gylleforsuringsanlæg eller hyppig gylleudslusning og leveringsaftale om levering til biogasanlæg. Det nedbringer klimagasserne med mindst 30 pct.”

Karin Abildhauge Andersen, Landbrugschef

DLRs grønne låntyper

I DLR tilbyder vi bæredygtig finansiering med Grøn RT-Kort. På sigt vil vi udvide med flere grønne låntyper.
Låntyper

Kriterier for grønne lån

Grønne bygninger

  • Nye bygninger opført efter 1. januar 2021 med energimærke A2020 eller A2015
  • Energimærkede bygninger opført før 1. januar 2021 med energimærke A2020, A2015, A2010 eller B

Energiforbedringer

  • Investeringer i bygninger, der nedbringer energiforbruget med mindst 30 pct.

Grønne energikilder

  • Vindmøller
  • Solcelleanlæg opsat på bygninger og jord
  • Varmepumpeanlæg

Bæredygtighedscertificerede landbrug

  • Økologicertificerede bedrifter med økologisk jordbrug og/eller med økologisk animalsk produktion

Grønne landbrugsinvesteringer

  • Grisestalde med gylleforsuring
  • Grisestalde med hyppig gylleudslusning og aftale om levering til biogasanlæg

Bæredygtighedscertificerede skove

  • PEFC– og FSC-certificerede skove

Flere kriterier på vej…

Case

Fra jord til bord med Mangholm

Det økologiske landbrug Mangholm i Hillerød har gennem en årrække været på en rejse mod målet at kunne lave et “fra jord til bord” koncept på gården. Altid med bæredygtighed og økologi for øje.

Derfor gav det mening i en større sammenhæng også at få grøn finansiering gennem DLR, da Mangholm skulle have finansieret ombygning og renovering af en gammel grisestald. I dag er bygningen omdannet til gårdbutik, kontor og eventfaciliteter, og det økologiske landbrug har åbnet dørene for gæster, der kan opleve Mangholm fra jord til bord.

For Mangholm er det grønne lån en del af den samlede bæredygtige og grønne profil, der skinner igennem alle de valg, der bliver truffet på bedriften.

Som certificeret økologisk bedrift opfylder Mangholm DLRs kriterier for grønne lån.