Hop til indhold

Handel med DLR-obligationer

Det er muligt for alle (både private og professionelle investorer) at handle DLR-obligationer. DLR-obligationer udstedes på tap-basis i takt med låneudbetalingerne og udbydes løbende i det primære marked. DLR kan kun handle obligationer med finansielle institutter, som er medlem af og indberetningspligtige over for Nasdaq OMX Nordic, København. Dette skal sikre åbenhed og gennemsigtighed i det danske obligationsmarked. En investor, der ønsker at handle DLR-obligationer, skal således altid kontakte sit pengeinstitut.

Særligt for refinansieringsauktionerne

DLR sigter mod 2 årlige perioder med refinansiering af rentetilpasningsobligationer. Refinansieringsauktionerne af rentetilpasningslån afholdes i perioden op til den respektive termin (1. januar eller 1. april). Antallet af auktioner pr. termin afhænger bl.a. af den udbudte mængde. Betingelserne for og forløbet af auktionerne oplyses til markedet via en selskabsmeddelelse. I maj afholdes auktioner over variabelt forrentede obligationer i forbindelse med refinansiering af RT-Kort lån
primo juli.

Åbning af nye obligationsserier

Der er forskellige anledninger til, at DLR åbner nye obligationsserier:

  • I forbindelse med serieskifte (fastforrentede obligationer er åbne for udstedelser max 3 år).
  • I perioden op til refinansieringen åbnes ofte en ny 5 årig obligation i den givne termin, så DLRs låntagere kan rulle deres eksisterende lån eller foretage profilskifte.
  • Hvis kursen på en fastforrentet obligation handles over kurs 100, lukkes for tilbudsgivning i obligationen, og der åbnes som udgangspunkt en ny fastforrentet obligation med en lavere kuponrente.
  • Generelt vil DLR på ad hoc basis løbende tage stilling til, om der er efterspørgsel efter og behov for specifikke obligationsserier/typer.