Hop til indhold

Udstedelse af kapital- og gældsinstrumenter

DLR udsteder tabsabsorberende seniorgæld til afdækning af gældsbufferkravet og Tier 2-kapital, der indgår i DLRs kapitalgrundlag. Begge er udstedt under følgende basisprospekt:

Debt Issuance Programme, september 2023

DLRs tabsabsorberende seniorgæld består af Senior Non-Preferred Notes (SNP), der er udstedt i henhold til lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018. Den tabsabsorberende seniorgæld kan nedskrives eller konverteres til aktiekapital, hvis DLR bliver nødlidende.

DLRs Tier 2 kapital er supplerende kapital i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR-forordningen) og indgår dermed i DLRs kapitalgrundlag.

DLRs udestående udstedelser af kapital- og gældsinstrumenter fremgår af nedenstående tabel. De endelige vilkår for de konkrete udstedelser fremgår herunder.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISINTypeBeløb
(mio. kr.)
Udstedelses-
dato
Udløbs-
dato
Løbetid
(år)
Reference-
rente
Rentetillæg
DK0006352943SNP1.00008-06-202101-07-202543M CIBOR0,67%
DK0006356266SNP70015-06-202202-07-202643M CIBOR1,25%
DK0006356340SNP30015-06-202202-07-20264Fast rente2,99%
DK0006359609SNP1.00020-06-202301-07-202743M CIBOR2,40%
DK0006361183SNP1.00006-06-202401-07-202843M CIBOR1,90%
DK0030450804Tier 265006-12-201906-12-2029
(første call-option 06-12-2024)
106M CIBOR2,50%
DK0006357900Tier 265014-10-202214-10-2032
(første call-option 14-10-2027)
103M CIBOR4,25%
I alt kapital- og gældsinstrumenter5.300
Filtrering:

Aktuelle basisprospekter

Tidligere basisprospekter

Endelige vilkår, suppl. kapital og seniorgæld