Hop til indhold

Udstedelse af seniorgæld

DLR har siden 2012 udstedt Senior Secured Bonds (SSB) for at kunne stille supplerende sikkerhed for DLRs SDO’er i kapitalcenter B, herunder af rating-mæssige hensyn. DLR udsteder derudover tabsabsorberende seniorgæld til afdækning af gældsbufferkravet, der fuldt indfaset vil udgøre 2 pct. af det uvægtede udlån.

SSB udstedes under DLRs basisprospekt for SDO, RO, SSB fra 18. november 2019.

DLR udsteder Senior Non-Preferred Notes (SNP) til afdækning af gældsbufferkravet. SNP udstedes i henhold til lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018:

Senior Non-Preferred Note Program, september 2021

Tillæg nr. 2. maj 2022

Tillæg nr. 1, marts 2022

SNP er tabsabsorberende seniorgæld, der kan nedskrives eller konverteres til aktiekapital, hvis DLR bliver nødlidende.

DLRs udestående seniorgældsudstedelser fremgår af nedenstående tabel. De endelige vilkår for de konkrete udstedelser fremgår herunder.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISINTypeBeløb
(mio. kr.)
Udstedelses-
dato
Udløbs-
dato
Løbetid
(år)
Reference-
rente
Rentetillæg
DK0006349808SSB1.00001-10-201901-10-202233M CIBOR0,94%
DK0006348248SNP75013-04-201901-07-202343M CIBOR1,15%
DK0006348404SNP25012-04-201901-07-20234Fast rente1,07%
DK0006352273SNP1.00003-11-202001-07-20243M CIBOR0,85%
DK0006352943SNP1.00008-06-202101-07-202543M CIBOR0,67%
DK0006356266SNP70015-06-202202-07-202643M CIBOR1,25%
DK0006356340SNP30015-06-202202-07-20264Fast rente2,99%
I alt, seniorgæld5.000
Filtrering:

Aktuelle basisprospekter SSB

Aktuelle basisprospekter SNP

Tidligere basisprospekter SSB

Tidligere basisprospekter SRN

Endelige vilkår, seniorgæld