Hop til indhold

Udstedelse af seniorgæld

DLR har siden 2012 udstedt Senior Secured Bonds (SSB) for at kunne stille supplerende sikkerhed for DLRs SDO’er i kapitalcenter B, herunder af rating-mæssige hensyn. DLR udsteder derudover tabsabsorberende seniorgæld til afdækning af gældsbufferkravet, der fuldt indfaset vil udgøre 2 pct. af det uvægtede udlån.

SSB udstedes under DLRs basisprospekt for SDO, RO, SSB fra 18. november 2019.

I 2017 udstedte DLR i alt 2 mia. kr. Senior Resolution Notes (SRN) til afdækning af gældsbufferkravet.

Fra medio 2018 udsteder DLR Senior Non-Preferred Notes (SNP) til afdækning af gældsbufferkravet i stedet for SRN. SNP udstedes i henhold til ny lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018:

Senior Non-Preferred Note Program, september 2020

Tillæg nr. 1, oktober 2020

Tillæg nr. 2, februar 2021

Både SRN og SNP er tabsabsorberende seniorgæld, der kan nedskrives eller konverteres til aktiekapital, hvis DLR bliver nødlidende.

DLRs udestående seniorgældsudstedelser fremgår af nedenstående tabel. De endelige vilkår for de konkrete udstedelser fremgår herunder.

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISINTypeBeløb
(mio. kr.)
Udstedelses-
dato
Udløbs-
dato
Løbetid
(år)
Reference-
rente
Rentetillæg
DK0006344767SRN1.00015-09-201715-06-20223M CIBOR0,75%
DK0006349808SSB1.00001-10-201901-10-202233M CIBOR0,94%
DK0006348248SNP75013-04-201901-07-202343M CIBOR1,15%
DK0006348404SNP25012-04-201901-07-20234Fast rente1,07%
DK0006352273SNP1.00003-11-202001-07-20243M CIBOR0,85%
DK0006352943SNP1.00008-06-202101-07-202543M CIBOR0,67%
I alt, seniorgæld5.000
Filtrering:

Aktuelle basisprospekter SSB

Aktuelle basisprospekter SNP

Tidligere basisprospekter SSB

Tidligere basisprospekter SRN

Endelige vilkår, seniorgæld