Hop til indhold

DLR-obligationer, som er registreret i VP LUX S.à r.l, bliver omregistreret til VP SECURITIES A/S

VP SECURITIES A/S lukker deres datterselskab i Luxembourg, VP LUX S.à r.l. Obligationer, som er registreret i VP LUX S.à r.l, bliver omregistreret til VP SECURITIES A/S.

VP SECURITIES A/S vil gennemføre omregistreringen den 9. november 2018 med afviklingsdag mandag den 12. november 2018.

Investorer og kunder med lån, som er finansieret med de pågældende obligationer, skal ikke foretage sig noget i forbindelse med omregistreringen.

Stamdata, herunder de nuværende ISIN koder (som begynder med LU), samt obligationernes historik forbliver intakt.

De af obligationerne, der er belånbare i Eurosystemet, vil også fremover opfylde ECB’s krav til belåning.

VP SECURITIES A/S gennemfører de nødvendige omregistreringer og beholdningsflytninger.

Følgende obligationer omregistreres:

Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISIN-kodeNavnUdløb
LU09420953642% B Jan 2019 E LUX01-01-2019
LU10888227102% B Jan 2020 E LUX01-01-2020

I forbindelse med omregistreringen vil obligationernes Endelige Vilkår blive opdateret, således at det fremgår, at VP SECURITIES A/S er udstederværdipapircentral / registeringssted i stedet for VP LUX S.à r.l. Obligationernes øvrige vilkår forbliver uændrede.

De ajourførte Endelige Vilkår vil kunne ses på www.dlr.dk.

Yderligere information om omregistreringen kan findes på vp.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Pernille Lohmann, Head of IR & Rating, telefon 3342 0874.