Hop til indhold

Tillæg nr. 2 til Basisprospekt

I forbindelse med ændringer i direktionen i DLR Kredit offentliggøres hermed nedenstående prospekttillæg til Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Senior secured bonds) udstedt af DLR Kredit A/S, dateret 19. november 2018.