Hop til indhold

DLR Kredit A/S giver Danske Bank A/S og Nykredit Bank A/S mandat til at arrangere
udstedelse af DKK 1,0 mia. “Senior Non-Preferred Notes”

DLR Kredit har givet Danske Bank A/S og Nykredit Bank A/S mandat til at afholde investormøder og forestå udstedelse af op til 1,0 mia. kr. “Senior Non-Preferred Notes” (SNP) i DKK. Udstedelsen forventes at finde sted den 9. april 2019 under hensyntagen til markedsudviklingen, med valør 12. april 2019.

Obligationerne udstedes under DLR Kredit A/S DKK 5,000,000,000 Senior Non-Preferred Note Programme dateret 13. juni 2018.

Afvikling af obligationerne vil finde sted i VP SECURITIES A/S, København. Obligationerne vil blive noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og forventes at få tildelt en ’BBB’ rating fra S&P.

Obligationerne udstedes bl.a. med baggrund i gældsbufferkravet til danske realkreditinstitutter på 2 pct. af instituttets samlede uvægtede udlån, der gradvist indfases i perioden juni 2016 til juni 2020. Samlet forventer DLR et behov for udstedelse af nedskrivningsegnet seniorgæld i størrelsesordenen 4 mia. kr. i perioden. DLR har i forvejen udstedt i alt 2 mia. kr. Senior Resolution Notes (SRN) med udløb hhv. 15. juni 2020 og 15. juni 2022 samt 1 mia. kr. SNP med udløb 1. juli 2021 til opfyldelse af gældsbufferkravet.

Der er tale om tabsabsorberende, usikret seniorgæld (SNP), som udstedes i henhold til dansk lovgivning om kreditorhierarki, der trådte i kraft 1. juli 2018. SNP overholder S&P’s krav til ”Additional Loss Absorbing Capacity” (ALAC) og kan dermed medvirke til at understøtte DLRs institutrating.