Hop til indhold

Delårsrapport for 1. kvartal 2021

DLR Kredit har i dag offentliggjort delårsrapporten for 1. kvartal 2021. Det samlede regnskabsmæssige resultat for årets første kvartal før skat er på 258 mio. kr., hvilket er 118 mio. kr. højere end i samme periode i 2020.

Adm. direktør for DLR Kredit, Jens Kr. A. Møller, udtaler: ”DLRs resultat for 1. kvartal 2021 er tilfredsstillende og bedre end 1. kvartal 2020, der var væsentligt påvirket af coronaepidemien og den første nedlukning af store dele af samfundet. I løbet af 2020 blev det dog tydeligt, at DLRs forretningsaktiviteter ikke var påvirket af corona i så stort et omfang som frygtet, og den gunstige udvikling er fortsat ind i 2021”.

Den positive resultatudvikling i første kvartal skyldes primært stigende indtægter som følge af en høj udlånsaktivitet. Herudover har fortsat gode konjunkturer, særligt for landbrugserhvervet haft en positiv effekt på tab og nedskrivninger.

Læs hele DLRs delårsrapport