Hop til indhold

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2021

I dag har DLR Kredit offentliggjort regnskab for de første tre kvartaler af 2021. Resultatet blev på 848 mio. kr. før skat, og det er tilfredsstillende. Resultatet er bedre end forventet og 134 mio. kr. højere end i samme periode sidste år, der var negativt påvirket af corona-epidemien og de første nedlukninger af samfundet.

Der har været en god udlånsaktivitet i årets første tre kvartaler. Væksten i udlånet, altså nettoudlånet, blev på 8,6 mia. kr., hvilket er 25 pct. højere end i samme periode sidste år. Stigningen i udlånet omfatter både landbrugs- og erhvervskunderne.

Læs hele årsrapporten her.