Hop til indhold

Tilfredsstillende resultat for 2022

DLR har i dag offentliggjort årsregnskab for 2022. Resultatet blev på 927 mio. kr. før skat, hvilket er meget tilfredsstillende, når man tager udviklingen på obligationsmarkedet i betragtning.

Gennem hele året har DLR realiseret en positiv udvikling i indtjeningen fra den primære drift som følge af et historisk højt bruttoudlån, der blev på 45,7 mia. kr. for året som helhed.

Renteforhøjelserne i løbet af 2022 gav låntagere med fastforrentede konverterbare lån mulighed for at reducere restgælden ganske betydeligt ved konvertering. Det var der mange låntagere, der benyttede sig af, og det er en væsentlig faktor bag det høje bruttoudlån og stigningen i indtægterne i 2022. Det store omfang af konverteringer gjorde sig gældende for både landbrugs- og byerhvervskunder.

På trods af økonomisk usikkerhed, stigende renter og inflation har kreditkvaliteten for DLRs kunder udviklet sig meget tilfredsstillende i løbet af året.

Læs regnskabet her.