Hop til indhold

Historisk godt resultat for kvartalet

DLR har i dag aflagt regnskab for første kvartal af 2023. Resultatet blev på 411 mio. kr. før skat, og det er det bedste resultat nogensinde for enkelt kvartal. Resultatet er bedre end forventet og mere end det dobbelte af resultatet i samme periode sidste år.

”Vi er meget tilfredse med resultatet for kvartalet. Det historisk gode resultat er positivt påvirket af et markant bedre afkast på DLRs obligationsbeholdning sammenlignet med første kvartal 2022, hvilket skyldes det højere renteniveau.

I 2022 havde DLR en høj udlånsaktivitet og en meget tilfredsstillende vækst i udlånet. Væksten i udlånet er fortsat her i 2023 og har med 1,9 mia. kr. været på samme niveau som i første kvartal 2022.

Den stigende udlånsportefølje kommer hovedsageligt fra øget udlån til erhvervsejendomme. Udviklingen med en fortsat stigende andel af udlånet til boligudlejningsejendomme samt kontor- og forretningsejendomme giver en stadig større risikospredning på DLRs udlånsportefølje, og det er vi meget tilfredse med,” siger administrerende direktør Jens Kr. A. Møller.

Læs regnskabet her.