Hop til indhold

DLR opfordrer til, at kunder i det udvidede boligsegment overvejer lån med længere rentebinding

DLR har som følge af rentestigningerne oplevet, at en stigende andel af kunderne tager variabelt forrentede lån med rentebinding under 2 år. Det har medført, at andelen af lån indenfor bolig- og boligudlejningssegmentet med en placering over 60 pct. af ejendomsværdien og rentebinding på under 2 år, nu nærmer sig grænseværdien på 25 pct., som er fastsat i Finanstilsynets tilsynsdiamant for realkreditinstitutter.

For at begrænse kundernes renterisiko opfordrer DLR til, at kunder i forbindelse med nye lån og profilskifte på eksisterende lån overvejer, om det er hensigtsmæssigt at vælge lån med længere rentebinding.

For at øge incitamentet til at vælge f.eks. lån af typen F3, har vi annulleret det produktspecifikke bidragstillæg på 0,2 pct. for nye F3-lån for kunder i ejendomskategorien privat boligudlejning.