Hop til indhold

Årsregnskab for 2023: Bedste resultat i DLRs historie

DLR har i dag aflagt regnskab for 2023. Resultatet blev på 1.797 mio. kr. før skat, hvilket er det bedste resultat i DLRs historie og et væsentligt bedre resultat, end vi forventede ved årets begyndelse.

Det gode resultat er hovedsageligt båret af en tilfredsstillende udlånsvækst, fortsat lave nedskrivninger og en mærkbar stigning i afkastet fra fondsbeholdningen.

Med baggrund i årets resultat og DLRs gode kapitalsituation indstiller DLRs bestyrelse til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte for første gang i DLRs historie på 750 mio. kr.

Væksten i udlånet blev realiseret i et marked med lavere aktivitet end året før. Bruttoudlånet nåede 27,9 mia. kr. i 2023 mod 45,8 mia. kr. i 2022. De kraftige rentestigninger i 2022 blev efterfulgt af mere stabile renter i 2023, og det betød, at konverteringsmulighederne for mange af DLRs kunder var udtømte. På trods af det nåede udlånsvæksten med 7,4 mia. kr. samme niveau som året før – og det viser styrken i DLRs samarbejde med pengeinstitutterne i vores ejerkreds.

Læs hele regnskabet her.

Adm. direktør Jens Kr. A. Møller fortæller kort om højdepunkterne fra regnskabet i videoen herunder.