Hop til indhold

Udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) og realkreditobligationer (RO)

Siden 2008 har DLR alene udstedt særligt dækkede obligationer til finansiering af realkreditudlånet. DLR ophørte med at udstede realkreditobligationer til finansiering af realkreditudlån primo 2008, hvor DLR overgik til SDO-finansiering og i den forbindelse åbnede et nyt kapitalcenter B til udstedelse af SDO’er. DLRs RO’er er udstedt fra “Instituttet i øvrigt” og blev i forbindelse med overgangen til SDO-finansiering “grandfathered”, så de kunne opretholde samme lave risikovægt som SDO’erne.

DLR kan i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. endvidere udstede obligationer i form af senior secured bonds til brug for at opfylde kravet til supplerende sikkerhed for de udstedte SDO’er samt til at øge overdækningen i et kapitalcenter, herunder af ratingmæssige hensyn.

Filtrering:

Basisprospekt SDO og RO

Tidligere basisprospekter SDO og RO

Endelige obligationsvilkår, kapitalcenter B (SDO), DKK-obligationer

Endelige obligationsvilkår, kapitalcenter B (SDO), EUR-obligationer

Endelige obligationsvilkår, kapitalcenter B (RO), DKK-obligationer