Hop til indhold

Etableringsordning for unge landmænd

Håndsrækning til den nye generation af landmænd

DLR ønsker at give en håndsrækning til yngre landmænd ved at styrke mulighederne for gennemførelse af generations-og ejerskifter i dansk landbrug.

DLR har derfor en etableringspulje på 2 mia. kr. med det formål, at forbedre finansieringsmulighederne for yngre landmænd. I samarbejde med lokale og landsækkende pengeinstitutter tilbyder vi finansiering til etablering på omkostningsmæssigt lempeligere vilkår.

Kriterier for etableringslån

Der kan ydes etableringslån på op til 20 mio. kr. Eventuel finansiering udover dette beløb ydes på sædvanlige lånevilkår.

Konkret gives der følgende rabatter i forhold til den sædvanlige prisfastsættelse for tilsvarende lån:

  • 50% rabat på lånesagsgebyret
  • Der opkræves ingen stiftelsesprovision
  • 0,25%-point rabat på administrationsbidraget i en 3-årig periode

Herudover er der følgende forudsætninger for at opnå etableringslånet:

  • Lånet ydes i forbindelse med første etablering
  • Landbrug er hovederhvervet efter etableringen
  • Lånet formidles af et af DLRs låneformidlende aktionærpengeinstitutter
Case

DLRs etableringsordning gør livslang drøm til virkelighed

32-årige Mogens Hosbond Toft har siden barnsben drømt om at drive sit eget landbrug. Efter flere års søgen efter den rigtige ejendom overtog Mogens den 1. januar 2022 en kvægejendom med 360 køer og 270 hektar jord placeret 10 kilometer fra Ølgod.

Mogens og hans kone oplevede gennem deres søgen, at det var vanskeligt at få finansiering, selvom de gennem flere år fremlagde beslutningsgrundlag og forretningsplaner for forskellige ejendomme.

Igennem Vestjysk Bank blev Mogens gjort opmærksom på den etableringsordning, som DLR tilbyder yngre landmænd. Drømmen om at være selvstændig landmand kunne ved hjælp af etableringsordningen virkeliggøres for Mogens.

Med landbrug som hovederhverv og første etablering, opfylder Mogens DLRs kriterier for etableringslån.