Hop til indhold

DLR Kredit A/S åbner for nye, grønne lån

Den grønne omstilling kræver massive investeringer for at lykkes, især i et mere bæredygtigt landbrug og flere energieffektive ejendomme. Realkreditsektoren spiller en afgørende rolle for omstillingen – ikke mindst DLR Kredit, som en af Danmarks største långivere til landbruget og en vigtig aktør i finansieringen af erhvervs- og boligudlejningsejendomme i hele landet. 

I tæt samarbejde med vores aktionærpengeinstitutter tilbyder DLR derfor nu grønne realkreditlån på attraktive vilkår til de landbrugs- og erhvervskunder, der vil være med til at drive den grønne omstilling og samtidig drage fordel af de nye muligheder. Vi har fokus på landbrugssektoren, energieffektivitet i erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt vedvarende energi.

DLRs grønne realkreditlån tilbydes i første omgang som kortrentelån finansieret med DLRs eksisterende CIBOR6-obligationsserier, men senere finansieret af DLRs grønne realkreditobligationer. Frem til refinansiering med grønne obligationer tilbyder vi låntagere et kurstillæg ved udbetaling af de grønne lån, der afspejler den aktuelle, skønnede renteforskel mellem grønne og almindelige realkreditobligationer – dog maksimalt svarende til en rentebesparelse på 0,05 procentpoint.

I første omgang er lånene målrettet klima-investeringer, f.eks. forbedringer i landbrugssektoren, der reducerer klimaaftrykket med mindst 30 pct. DLR sikrer selvfølgelig, at de grønne lån står solidt på data og dokumentation, så vi har garanti for, at de reelt gavner klima og miljø, og vi udsteder lånene med afsæt i kriterierne i EU’s taksonomi for bæredygtighed. Vi vil løbende udbygge mulighederne for at tilbyde grønne lån i takt med, at taksonomien suppleres med konkrete dokumentationskrav.

DLR ønsker at påtage sig en betydelig rolle i finansieringen af et mere bæredygtigt Danmark, og vi deltager bl.a. aktivt i centrale bæredygtighedsfora i f.eks. Finans Danmark, SEGES og Den Europæiske Bankforening. 

Læs mere om DLRs grønne lån