Hop til indhold

Delårsrapport for 1. halvår 2021

DLR Kredit har i dag offentliggjort delårsrapporten for 1. halvår 2021. Resultatet før skat udgør 574 mio. kr., hvilket er 131 mio. kr. højere end i samme periode i 2020.

Efter de negative effekter på DLRs indtjening i andet kvartal 2020 som følge af coronaepidemien stabiliserede udviklingen sig både for udlånsaktiviteten og for afkastet af fondsbeholdningen, ligesom DLR ikke som frygtet kunne konstatere nogen væsentlig forringelse af betalingsevnen hos kunderne. I løbet af anden halvdel af 2020 blev det tydeligt, at DLRs forretningsaktiviteter ikke som forventet var negativt påvirket af coronaepidemien, men at der derimod kunne konstateres en fortsat god efterspørgsel efter realkreditlån i kombination med et fortsat lavt restanceniveau. Denne gunstige udvikling med stigende låneefterspørgsel er fortsat ind i første halvår 2021.

Læs hele DLRs delårsrapport her.