Hop til indhold

Delårsrapport for 1. kvartal 2022

DLR har i dag aflagt regnskab for årets første kvartal. Resultatet blev på 197 mio. kr. før skat, hvilket grundlæggende er tilfredsstillende, selvom det er lavere end forventet som følge af udviklingen på obligationsmarkedet.

Den positive udvikling fra 2021 er fortsat ind i det første kvartal af 2022 efter genåbningen af økonomierne post corona og på trods af krigen i Ukraine.

Både brutto- og nettoudlånet viste pæne vækstrater i første kvartal. Bruttoudlånet blev på 10,5 mia. kr., mens nettoudlånet udgjorde 1,8 mia. kr. Den forøgede udlånsportefølje afspejler vækst i både landbrugsudlånet og udlånet til erhvervsejendomme. Udviklingen med en fortsat stigende andel af udlånet til bolig-udlejningsejendomme samt kontor- og forretningsejendomme giver en større risikospredning på DLRs udlånsportefølje, hvilket er meget tilfredsstillende.

Læs hele DLRs delårsrapport for 1. kvartal 2022.